Menetlus : 2019/2901(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000040/2019

Esitatud tekstid :

O-000040/2019 (B9-0060/2019)

Arutelud :

PV 16/12/2019 - 17
CRE 16/12/2019 - 17

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 39kWORD 10k
4. detsember 2019
O-000040/2019
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Irene Tinagli
majandus- ja rahanduskomisjoni nimel
 Vastus täiskogul 
 Teema: Õiglane maksustamine globaalses digitaalmajanduses – BEPS 2.0

Pärast 2008.–2009. aasta finantskriisi ning mitmeid paljastusi erinevate maksudest kõrvalehoidumise, agressiivse maksuplaneerimise ja maksustamise vältimise tavade kohta nõustusid G20 riigid käsitlema neid küsimusi OECD tasandil maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise (BEPS) projekti kaudu, mille tulemusena koostati maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise tegevuskava. Siiski ei jõutud kokkuleppele selles, kuidas lahendada majanduse digitaliseerimisest tulenevaid maksuprobleeme, mille tulemusena avaldati 2015. aastal eraldi aruanne maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise tegevuskava 1. meetme kohta.

Rahvusvahelised läbirääkimised jätkusid 2019. aastal pärast seda, kui OECD/G20 kaasav raamistik (mis koondab üle 130 riigi) ja OECD käivitasid tööprogrammi digitaliseerimisest tulenevate maksustamisprobleemidega tegelemiseks.

OECD/G20 tasandil toimuvad arutelud koonduvad kahe samba ümber: esimese samba raames kehtestatakse maksustamisõiguste uus jaotus uute seoste ja uute kasumi jaotamise eeskirjade kaudu ning teises sambas käsitletakse maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise ülejäänud küsimusi, kehtestades meetmed maksustamise miinimumtaseme tagamiseks.

Euroopa Parlamendil on komisjonile järgmised küsimused:

Kuidas kavatseb komisjon tagada majanduse digitaliseerimisest tulenevate maksuprobleemide üle OECDs toimuvatel rahvusvahelistel aruteludel ELi ühise seisukoha, mis on keskse tähtsusega selleks, et tagada Euroopa huvide parim kaitse, ja selleks, EL räägiks ühel häälel?

Kuidas kavatseb komisjon tagada, et käimasolevad rahvusvahelised arutelud esimese ja teise samba üle oleksid sidusad ja kooskõlas ELi ettepanekutega, nagu äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas, digiteenuste maks ja märkimisväärse digitaalse kohalolu maksustamine? Millist mõju avaldavad komisjoni arvates esimene ja teine sammas nendele ettepanekutele ja maksutulude kogumisele liikmesriikide poolt?

Kuidas valmistab komisjon ette selle võimaliku rahvusvahelise kokkuleppe rakendamist, ja kui rahvusvahelist kokkulepet ei saavutata, siis millal ja kuidas kavatseb komisjon tegutseda, et tagada ELi koordineeritud reageerimine eesmärgiga kaitsta ühtset turgu edasise killustumise eest?

Esitatud: 04/12/2019

Tähtaeg: 05/03/2020

Keel, milles küsimus esitati: EL
Viimane päevakajastamine: 6. detsember 2019Õigusalane teave