Parlamenti kérdések
PDF 44kWORD 10k
2019. december 5.
O-000041/2019
Szóbeli választ igénylő kérdés
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Monika Hohlmeier
a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében
 Tárgy: Az EU pénzügyi érdekeinek védelmét érintő összeférhetetlenség és korrupció a tagállamokban

Az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalásában a Parlament komoly aggodalmának adott hangot, és azt kérte, hogy a Bizottság lépjen fel számos olyan esetben, amikor fennáll az uniós források szabálytalan felhasználásának kockázata olyan fontos szakpolitikai területeken, mint a mezőgazdaság és a kohézió. Az ilyen esetek azzal fenyegetnek, hogy aláássák a polgárok uniós intézményekbe vetett bizalmát, és negatív hatást gyakorolnak a szakpolitikák végrehajtására, ami pedig döntő gazdasági, társadalmi és környezeti hatással van a polgárok mindennapi életére.

A Bizottság tapasztalatai, a helyszíni ellenőrzések és a már elvégzett ellenőrzések alapján rendszerszintű hiányosságnak vagy csak a szabálytalan felhasználás egyedi eseteinek tekinti-e az uniós forrásokkal (főként a közös agrárpolitikával, a Kohéziós Alappal és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal) való visszaéléseket azokban a tagállamokban, ahol már működő rendszereket alkalmaznak, valamint magas rangú tisztviselők/tisztségviselők működnek?

Milyen intézkedéseket hozott vagy tervez hozni a Bizottság annak érdekében, hogy megvédje az EU pénzügyi érdekeit, és kiküszöbölje az uniós forrásoknak az ilyen rendszerek és magas rangú tisztviselők általi szabálytalan felhasználásának következményeit vagy potenciális kockázatát?

Az uniós források végső kedvezményezettjei tekintetében milyen intézkedéseket szándékozik tenni az átláthatóság növelése érdekében, amennyiben tulajdonosi struktúrákról, például részvényes társaságokról van szó?

A mezőgazdasági kisüzemek vagy mikro-/kisvállalkozások uniós forrásokhoz való jobb hozzáférésének lehetővé tétele érdekében bevezetett felső határ esetében milyen intézkedések akadályoznák meg a nagy mezőgazdasági üzemek/vállalkozások mesterséges feldarabolását azonos tulajdonban lévő kisebb üzemekre, pusztán a felső határ elkerülése érdekében?

Hogyan tervezi a Bizottság megoldani azokat az ügyeket, amelyekről a közelmúltban számolt be a média, és hogyan tervezi megelőzni a jövőben a hasonló esetek előfordulását?

Tervez-e a Bizottság a 2018/1046/EK költségvetési rendelet 61. cikke alapján intézkedéseket hozni a tagállamokban esetlegesen előforduló összeférhetetlenségi helyzetek kivizsgálására és az ilyen helyzetek kezelésére?

Előterjesztve: 05/12/2019

Határidő: 06/03/2020

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2019. december 10.Jogi nyilatkozat