Menettely : 2019/2804(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000042/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000042/2019 (B9-0062/2019)

Keskustelut :

PV 17/12/2019 - 17
CRE 17/12/2019 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 42kWORD 10k
5. joulukuuta 2019
O-000042/2019
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
 Täysistunnossa annettu vastaus 
 Aihe: Terveys- ja hoitoalan digitalisaatiokehitys

Komissio haluaa saada aikaan nopean digitaalisen murroksen terveys- ja hoitoalalla unionin tasolla. Tätä varten se ehdottaa muutoksia, joita vaaditaan nykyiseen terveydenhoitoa koskevaan lähestymistapaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Komissio haluaa edistää sähköisen viestinnän käyttöä ja kehittämistä tulevan yhdennetyn terveydenhuoltomallin eri vaiheissa, joita ovat sairauksien ennaltaehkäisy, varhainen havaitseminen ja diagnosointi, hoito ja seuranta. Samalla on tarkoitus varmistaa kohdennettu tutkimus, hoitajien ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutus sekä potilaiden tiedonsaanti.

Mitä komissio aikoo tehdä varmistaakseen, että terveydenhuollon ammattilaiset ovat päteviä ja että heillä on asianmukaiset digitaaliset taidot? Entä miten komissio aikoo auttaa jäsenvaltioita ja alueita levittämään niitä tietoja ja taitoja, joita digitaalisia terveydenhuollon ratkaisuja käyttävät kansalaiset ja potilaat tarvitsevat?

Miten komissio aikoo taata hoitosuhteen luottamuksellisuuden prosessin kaikissa vaiheissa? Entä miten se takaa eHealth ja mHealth-ohjelmistosovellusten ja verkkoon liitettyjen laitteiden turvallisuuden ja riippumattomuuden?

Onko komissio samaa mieltä siitä, että digitaalisen vallankumouksen terveydenhuollossa aikaansaamien muutosten yhteydessä on edelleen keskityttävä ensisijaisesti ihmisten tarpeisiin?

Mitä toimia komissio aikoo toteuttaa varmistaakseen, että potilaat voivat tutustua turvallisesti omiin tietoihinsa ja tietoihin terveydenhuollon ammattilaisten hoitovalintoja ja hoitoa koskevasta päätöksentekoprosessista?

Jätetty: 05/12/2019

Määräaika: 06/03/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 13. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus