Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 45kWORD 10k
9. december 2019
O-000045/2019
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 Om: EU's bestøverinitiativ

EU's bestøverinitiativ tager sigte på at bremse faldet i antallet af bestøvere og bidrage til den globale bevarelsesindsats. Initiativet tager imidlertid ikke i tilstrækkelig grad højde for de vigtigste årsager til, at bestøverne er i tilbagegang.

Vi har forstået, at den nye Kommission vil udarbejde en biodiversitetsstrategi for perioden efter 2020. Hvordan vil den sikre, at der er sammenhæng og forenelighed mellem EU's bestøverinitiativ, biodiversitetsstrategien og foranstaltningerne efter 2020, den næste flerårige finansielle ramme og den nye fælles landbrugspolitik? Støtter den medtagelsen af et nyt bestøverindeks i den fælles landbrugspolitik?

Hvordan vil Kommissionen forbedre gennemførelsen af forordningen om plantebeskyttelsesmidler og direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider og fremme innovation med henblik på alternative metoder og integrere dem i den fælles landbrugspolitik? Hvordan agter Kommissionen at støtte udviklingen af lavrisikopesticider, herunder organiske pesticider, som ikke er skadelige for bestøvere?

Har Kommissionen til hensigt at anvende forsigtighedsprincippet ved at foreslå lovgivning, der forbyder produktion, salg og anvendelse af alle neonikotinoidbaserede pesticider i hele Unionen uden undtagelse?

Hvordan agter Kommissionen at undersøge lovligheden af nøddispensationerne, som tillader brugen af forbudte pesticider, og undersøge, hvilke opfølgningsforanstaltninger der er planlagt?

Professionelle brugere af pesticider har pligt til at føre nøjagtige fortegnelser over deres pesticidanvendelse i henhold til artikel 67 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Har Kommissionen til hensigt at pålægge medlemsstaterne, at de skal stille disse data til rådighed for offentligheden?

Hvornår vil Kommissionen offentliggøre sin forsinkede rapport om sporbarhed af anvendelse af pesticider?

Indgivet: 09/12/2019

Svarfrist: 10/03/2020

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 13. december 2019Juridisk meddelelse