Parlamentiniai klausimai
PDF 46kWORD 10k
2019 m. gruodžio 9 d.
O-000045/2019
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu
 Tema: ES iniciatyva dėl apdulkintojų

ES iniciatyva dėl apdulkintojų siekiama spręsti apdulkintojų nykimo problemą ir prisidėti prie pasaulinių išteklių išsaugojimo pastangų. Tačiau pagal šią iniciatyvą nepakankamai atsižvelgiama į pagrindines apdulkintojų nykimo priežastis.

Suprantame, kad naujoji Komisija parengs Biologinės įvairovės strategiją laikotarpiui po 2020 m. Kaip ji užtikrins ES iniciatyvos dėl apdulkintojų, Biologinės įvairovės strategijos ir laikotarpio po 2020 m. priemonių, kitos daugiametės finansinės programos (DFP) ir naujosios bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) nuoseklumą ir jų tarpusavio suderinamumą? Ar ji pritaria tam, kad į BŽŪP būtų įtrauktas naujas apdulkintojų indeksas?

Kaip ji patobulins Augalų apsaugos produktų reglamento ir Tausiojo pesticidų naudojimo direktyvos įgyvendinimą bei paskatins inovacijas taikant alternatyvius metodus ir integruos juos į BŽŪP? Kaip ji ketina remti mažai pavojingų, įskaitant organinių, pesticidų, kurie nekenkia apdulkintojams, kūrimą?

Ar ji ketina taikyti atsargumo principą ir pasiūlyti teisės aktų, kuriais visoje Sąjungoje be išimčių būtų uždrausta gaminti, parduoti ir naudoti visus neonikotinoidinius pesticidus?

Kaip ji ketina ištirti, ar teisėtos neatidėliotinos nukrypti leidžiančios nuostatos, kuriomis leidžiama naudoti uždraustus pesticidus? Kokių tolesnių priemonių numatyta imtis?

Profesionalūs pesticidų naudotojai privalo tiksliai registruoti savo pesticidų naudojimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 67 straipsnį. Ar Komisija ketina nustatyti reikalavimą, kad valstybės narės pateiktų šiuos duomenis viešai?

Kada ji paskelbs savo vėluojančią ataskaitą dėl pesticidų naudojimo atsekamumo?

Pateikta: 09/12/2019

Atsakyti iki: 10/03/2020

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 13 d.Teisinis pranešimas