Întrebări parlamentare
PDF 45kWORD 10k
9 decembrie 2019
O-000045/2019
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 Subiect: Inițiativa UE privind polenizatorii

Inițiativa UE privind polenizatorii urmărește să combată declinul polenizatorilor și să contribuie la eforturile globale de conservare. Cu toate acestea, inițiativa nu abordează în mod suficient principalele cauze ale declinului polenizatorilor.

Înțelegem că noua Comisie va pregăti o strategie în domeniul biodiversității pentru perioada de după 2020. Cum va asigura aceasta coerența și compatibilitatea dintre inițiativa UE privind polenizatorii, strategia privind biodiversitatea și măsurile post-2020, următorul cadru financiar multianual și noua politică agricolă comună (PAC)? Sprijină Comisia includerea unui nou indice al polenizatorilor în PAC?

Cum va îmbunătăți punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele de protecție a plantelor, a Directivei privind utilizarea durabilă a pesticidelor. cum va încuraja inovarea în domeniul metodelor alternative și cum le va integra în PAC? Cum intenționează să sprijine dezvoltarea pesticidelor cu risc redus, inclusiv a celor organice, care să nu fie dăunătoare polenizatorilor?

Intenționează să aplice principiul precauției propunând o legislație care să interzică producerea, vânzarea și utilizarea tuturor pesticidelor pe bază de neonicotinoide în întreaga Uniune, fără derogare?

În ce mod intenționează să examineze legalitatea derogărilor de urgență care permit utilizarea pesticidelor interzise și care sunt măsurile de monitorizare planificate?

Utilizatorii profesioniști de pesticide au obligația de a ține o evidență exactă a utilizării pesticidelor, în conformitate cu articolul 67 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Intenționează Comisia să impună drept cerință statelor membre punerea acestor date la dispoziția publicului?

Când va publica raportul său restant referitor la trasabilitatea utilizării pesticidelor?

Depunere: 09/12/2019

Dată-limită: 10/03/2020

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 13 decembrie 2019Notă juridică