Parlamentarna vprašanja
PDF 45kWORD 10k
9. december 2019
O-000045/2019
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 Zadeva: Pobuda EU za opraševalce

Namen pobude EU za opraševalce je ukrepati glede upadanja njihovega števila in prispevati k svetovnim prizadevanjem za varstvo okolja. Vendar pobuda nezadostno obravnava temeljne vzroke upadanja števila opraševalcev.

Seznanjeni smo, da Komisija pripravlja strategijo za biotsko raznovrstnost po letu 2020. Kako bo zagotovila skladnost in združljivost pobude EU za opraševalce, strategije za biotsko raznovrstnost in ukrepov za obdobje po letu 2020, naslednjega večletnega finančnega okvira ter nove skupne kmetijske politike (SKP)? Ali podpira vključitev novega indeksa opraševalcev v SKP?

Kako bo izboljšala izvajanje uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih in direktive o trajnostni rabi pesticidov ter spodbudila inovacije na področju alternativnih metod in jih vključila v SKP? Kako namerava podpreti razvoj bioloških pesticidov z majhnim tveganjem, tudi ekoloških, ki niso škodljivi za opraševalce?

Ali namerava uporabiti previdnostno načelo in predlagati zakonodajo, s katero bo v vsej EU, brez izjeme, prepovedana proizvodnja, prodaja in uporaba vseh pesticidov, ki vsebujejo neonikotinoide?

Kako namerava preučiti zakonitost nujnih izjem, ki omogočajo uporabo prepovedanih pesticidov, in katere ukrepe načrtuje v zvezi s tem?

Poklicni uporabniki pesticidov morajo v skladu s členom 67 Uredbe (ES) št. 1107/2009 voditi natančno evidenco uporabe pesticidov. Ali namerava Komisija od držav članic zahtevati, da te podatke dajo na voljo javnosti?

Kdaj bo objavila poročilo o sledljivosti uporabe pesticidov, s katerim že zamuja?

Vloženo: 09/12/2019

Rok za odgovor: 10/03/2020

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 13. december 2019Pravno obvestilo