Întrebări parlamentare
PDF 45kWORD 10k
10 decembrie 2019
O-000046/2019
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
în numele Grupului PPE
 Subiect: Strategia UE pentru persoanele cu dizabilități după 2020

Conform estimărilor Comisiei, în jur de 100-120 de milioane de cetățeni care locuiesc în UE suferă de o dizabilitate, iar, potrivit tendințelor demografice actuale, numărul persoanelor cu dizabilități este în creștere. Având în vedere că Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap va expira în curând, am dori să adresăm următoarele întrebări Comisiei:

Dispune Comisia de cifre actualizate privind numărul persoanelor cu dizabilități din Europa și de o defalcare a datelor pentru fiecare stat membru în parte? Câte persoane cu dizabilități locuiesc în prezent în UE; există o defalcare a datelor în funcție de gen? În caz contrar, când își propune Comisia să aibă proiecții clare pentru perioada 2020-2030?

Poate Comisia să se angajeze să renunțe treptat la o parte din finanțarea instituțiilor și să opteze, în schimb, pentru servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilități?

Ce resurse financiare și umane și ce mecanisme va pune la dispoziție Comisia pentru a asigura transpunerea cuprinzătoare în practică a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD) și integrarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în toate politicile aplicabile ale UE? Cum va monitoriza Comisia această transpunere în practică?

Ce acțiuni specifice va întreprinde membra responsabilă a Comisiei pentru a asigura implementarea Actului european privind accesibilitatea, față de care s-a angajat în răspunsul său scris transmis Parlamentului?

Ce domenii prioritare va viza viitoarea Strategie europeană pentru persoanele cu dizabilități, care vor fi inițiativele legislative concrete și cum intenționează Comisia să stabilească obiective cuantificabile pentru ele?

Care este opinia Comisiei despre rolul cooperării cu sectorul privat în vederea îndeplinirii efective a obiectivelor noii strategii? Ce stimulente vor exista pentru a promova această cooperare?

Cum va asigura Comisia forța executorie pe întreg teritoriul Uniunii a dreptului la asistență personală în cazul persoanelor cu dizabilități?

Cum va asigura Comisia că noile tehnologii și noile modalități de lucru vor crea noi oportunități pentru includerea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii?

Care sunt strategiile Comisiei pentru a face educația mai accesibilă și mai incluzivă pentru toți, de exemplu încurajând utilizarea IA și a altor tehnologii accesibile și necostisitoare?

Depunere: 10/12/2019

Dată-limită: 11/03/2020

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 11 decembrie 2019Notă juridică