Парламентарни въпроси
PDF 48kWORD 10k
10 декември 2019 г.
O-000047/2019
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria Da Graça Carvalho
от името на групата PPE
 Относно: Общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения

В продължение на над 10 години членовете на Европейския парламент водят кампании за въвеждане на общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения, в т.ч. мобилни телефони, таблети, четци за електронни книги, интелигентни камери, пригодени за носене електронни устройства и други електронни устройства със среден или малък размер. Въпреки усилията на Комисията доброволните споразумения между участниците в сектора не доведоха до задоволителни резултати. Смята се, че почти всяко домакинство в ЕС е натрупало няколко стари зарядни устройства, което според оценките генерира над 51 000 тона електронни отпадъци годишно. Потребителите са длъжни да купуват нови зарядни устройства с всички нови устройства. Когато пътуват, те на практика са принудени да носят със себе си различни зарядни устройства за сходни устройства. Това ограничава свободата на движение на гражданите на ЕС и пълноценното им участие в обществото и създава ненужен отпечатък върху околната среда.

Необходимо е спешно да се предприемат действия от страна на ЕС по този въпрос. Нуждаем се от стандарт за общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения, който спешно да бъде приет. Ето защо призоваваме Комисията да започне, като до юли 2020 г. приеме делегирания акт за допълване на Директива 2014/53/ЕС относно радиосъоръженията, с който ще се въведе общото зарядно устройство.

Кога ще представи Комисията резултатите от оценката на въздействието относно въвеждането на общи зарядни устройства за мобилни телефони и други съвместими устройства?

Използването на технологии за безжично зареждане е свързано с допълнителни потенциални ползи. Как възнамерява Комисията да гарантира оперативната съвместимост на различните безжични зарядни устройства с различните мобилни радиосъоръжения?

Комисията обмисля ли законодателни инициативи за увеличаване на обема на кабелите и зарядните устройства, които се рециклират в държавите членки?

Как ще гарантира Комисията, че потребителите не биват задължени да купуват нови зарядни устройства с всяко ново устройство, което би намалило отпечатъка им върху околната среда?

Внесен: 10/12/2019

Краен срок: 11/03/2020

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 16 декември 2019 г.Правна информация