Parlamentné otázky
PDF 52kWORD 11k
6. januára 2020
O-000001/2020
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly
 Vec: Vodohospodárska ríza v Bulharsku

V posledných rokoch sa do vodohospodárskej infraštruktúry v Bulharsku investovali stovky miliónov eur, pričom značná časť týchto prostriedkov pochádza z európskych fondov. V roku 2019 nemalo počas vianočných sviatkov prístup k pitnej vode takmer 130 000 bulharských občanov; režim dodávok vody sa čoraz viac sprísňuje, pričom neexistujú žiadne perspektívy riešenia krízy. Občania čelia bezprostredným zdravotným rizikám a dlhodobým hospodárskym hrozbám.

 

Toto nie je dôsledok prírodnej katastrofy, ale dlhodobého odčerpávania pitnej vody pre priemyselné potreby v jednom z najväčších miest v Bulharsku – Perniku. Toto odčerpávanie pokračuje už niekoľko mesiacov, a to aj napriek tomu, že úroveň hladiny jediného vodného zdroja mesta – priehrady Studena – sa neustále znižuje.

 

Problém Perniku však nie je ojedinelý. Občania 10. najväčšieho mesta v krajine – Šumenu – žijú desaťročia bez prístupu k pitnej vode. Prakticky to isté platí pre Varnu, tretie najväčšie mesto a centrum cestovného ruchu. Žiaľ, zoznam miest a obcí bez prístupu k pitnej vode by bol siahodlhý.

 

Prístup k pitnej vode je právom občanov EÚ. Je predmetom európskej iniciatívy občanov a výslovne sa uznáva aj rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 64/292 z 28. júla 2010. Porušovanie tohto práva a neefektívne vynakladanie európskych finančných prostriedkov sa neobmedzuje iba na Pernik alebo Bulharsko. Je to európsky problém.

V tejto súvislosti by sme preto chceli položiť tieto otázky:

 

Je Komisia pripravená vykonať úplné preskúmanie dôvodov vodohospodárskej krízy?

Je Komisia pripravená poskytnúť pomoc príslušným bulharským inštitúciám s cieľom zaručiť bulharským občanom právo na prístup k pitnej vode?

Môže Komisia zaručiť, aby sa v nasledujúcom programovom období dôsledne monitorovali tie vodohospodárske projekty, ktoré sa ešte nachádzajú vo fáze plánovania a projektovania, aby sa zabezpečilo dosiahnutie hmatateľných výsledkov?

Bude Komisia v prípade porušenia predpisov informovať európskeho prokurátora o nezodpovednom vynakladaní finančných prostriedkov na vodohospodárske projekty?

Predložené: 06/01/2020

Termín na zodpovedanie: 07/04/2020

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 19. februára 2020Právne oznámenie