Parlamentarna vprašanja
PDF 50kWORD 10k
6. januar 2020
O-000001/2020
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Tanja Fajon, Ádám Kósa, Janusz Lewandowski, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Romana Tomc, Ernest Urtasun, Martina Michels, Annie Schreijer-Pierik, Kateřina Konečná, Milan Zver, Monika Beňová, Viktor Uspaskich, Clare Daly, Loucas Fourlas, Ljudmila Novak, Miroslav Číž, Marie Toussaint, Jackie Jones, Peter Pollák, Robert Hajšel, Tudor Ciuhodaru, Radan Kanev, Mircea-Gheorghe Hava, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, José Ramón Bauzá Díaz, Dennis Radtke, Róża Thun und Hohenstein, Martin Hojsík, Traian Băsescu, Maria Walsh, Luke Ming Flanagan, Mick Wallace, Martina Anderson, Marc Botenga, Seán Kelly
 Zadeva: Vodna kriza v Bolgariji

V zadnjih letih je bilo v bolgarsko vodno infrastrukturo vloženih na milijone evrov, med njimi tudi kar precejšen znesek iz evropskih skladov. Leta 2019 skoraj 130.000 bolgarskih državljanov ni imelo pitne vode med božičnimi prazniki, vodni režim postaja vse strožji, obetov za rešitev krize pa ni. Tako je v neposredni nevarnosti zdravje državljanov, dolgoročno pa je ogroženo tudi gospodarstvo.

 

Pri tem ne gre za posledice naravne nesreče, ampak za rezultat dolgotrajnega črpanja pitne vode za potrebe industrije v enem največjih bolgarskih mest, v Perniku. To črpanje traja že mesece kljub nenehnemu upadanju gladine edinega vodnega vira za mesto, akumulacijskega jezera Studena.

 

Vendar težav nima le Pernik. Prebivalci desetega največjega bolgarskega mesta Šumen že desetletja nimajo dostopa do pitne vode. V praksi se enako dogaja tudi v Varni, ki je tretje največje mesto in središče turistične industrije. Žal bi bil seznam mest in vasi brez pitne vode predolg.

 

Dostop do pitne vode je pravica državljanov EU. Ta pravica je predmet evropske državljanske pobude in je izrecno priznana v resoluciji generalne skupščine OZN št. 64/292 z 28. julija 2010. Kršenje te pravice in neučinkovita poraba evropskih sredstev nista težava zgolj v Perniku ali Bolgariji. Gre za evropski problem.

Glede na to zastavljamo naslednja vprašanja:

 

Je Komisija pripravljena temeljito pregledati razloge za vodno krizo?

Je Komisija pripravljena pomagati ustreznim bolgarskim institucijam in bolgarskim državljanom zagotoviti pravico do pitne vode?

Ali lahko Komisija v naslednjem programskem obdobju zagotovi pozorno spremljanje za tiste vodne projekte, ki so še v fazi načrtovanja in projektiranja, da bi tako zagotovili otipljive rezultate?

Ali bo Komisija v primeru kršitve uradno obvestila evropskega javnega tožilca o neodgovorni porabi sredstev za vodne projekte?

Vloženo: 06/01/2020

Rok za odgovor: 07/04/2020

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 8. januar 2020Pravno obvestilo