Menettely : 2019/2964(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000002/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000002/2020 (B9-0002/2020)

Keskustelut :

PV 16/01/2020 - 12
CRE 16/01/2020 - 12

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 38kWORD 10k
6. tammikuuta 2020
O-000002/2020
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Lucy Nethsingha
oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta
 Täysistunnossa annettu vastaus 
 Aihe: 3D-tulostetut laittomat esineet

3D-tulostus on teknologia, joka tarjoaa merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille, erityisesti pienille innovatiivisille yrityksille, ja monet maat ovat alkaneet ottaa käyttöön strategioita sen kehittämiseksi. Teknologia herättää kuitenkin myös joitakin oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä. Useat komission tutkimukset ovat osoittaneet, että 3D-tulostuksen käyttöä koskevassa EU:n lainsäädännössä on porsaanreikiä. Viimeaikaiset traagiset tapahtumat ovat herättäneet huolta ja vahvistaneet tarpeen toteuttaa toimia EU:n tasolla. Kaksi ihmistä sai surmansa ja kaksi loukkaantui Hallessa, Saksassa, 9. lokakuuta 2019, kun hyökkääjä yritti päästä paikalliseen synagogaan juutalaisena Jom kippur -juhlapäivänä. Hyökkääjä käytti 3D-tulostettua asetta, jonka mallin hän oli ladannut Twitteristä. Mietinnössään, jonka parlamentti hyväksyi 3. heinäkuuta 2018 antamallaan päätöslauselmalla (1) , oikeudellisten asioiden valiokunta oli jo ilmaissut huolensa ei ainoastaan aseiden, räjähteiden tai huumausaineiden tai muiden vaarallisten esineiden valmistuksesta 3D-tulostuksen avulla vaan myös siviilioikeudelliseen vastuuseen liittyvistä ongelmista sekä teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomisista. Asian kiireellisyyden vuoksi oikeudellisten asioiden valiokunta haluaa esittää komissiolle seuraavat kysymykset:

Miten se aikoo puuttua 3D-tulostettujen laittomien esineiden käytöstä aiheutuviin ongelmiin?

Aikooko se toteuttaa käynnissä oleviin ja aiempiin tutkimuksiin ja arviointeihin perustuvia (lainsäädännöllisiä) toimia? Jos näin on, mihin EU:n toimenpiteisiin vaikutukset kohdistuvat?

Millä aikataululla komissio aikoo toteuttaa toimia? Miten se aikoo varmistaa oikea-aikaisen reagoinnin?

Miten on edistytty toimissa, joita komissio on sitoutunut toteuttamaan parlamentin vuonna 2018 antaman päätöslauselman johdosta?

Jätetty: 06/01/2020

Määräaika: 07/04/2020

(1) Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. heinäkuuta 2018 3D-tulostuksen tuomista haasteista teollis- ja tekijänoikeuksille sekä siviilioikeudelliselle vastuulle (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0274).
Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 8. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus