Parlamentarna vprašanja
PDF 42kWORD 10k
7. februar 2020
O-000015/2020
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Evelyn Regner
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
Tomas Tobé
v imenu Odbora za razvoj
 Zadeva: 25. obletnica Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju – vrh v Nairobiju

Vrha v Nairobiju ob 25. obletnici prve mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju v Kairu se je od 12. do 14. novembra 2019 udeležila skupna ad hoc delegacija Odbora Parlamenta za pravice žensk in enakost spolov in Odbora za razvoj. Od vrha v Kairu smo po svetu in tudi v Evropski uniji dosegli že veliko koristnega, a nas še vedno čaka veliko dela, preden bomo ženskam in dekletom zagotovili polno spoštovanje temeljnih pravic, na primer telesne avtonomije, spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, ter odpravili spolno nasilje, nasilje na podlagi spola in druge škodljive prakse. Če želimo do leta 2030 izpolniti cilje trajnostnega razvoja, je treba doseči tudi ta cilja.

Na vrhu v Nairobiju je sodelovalo več kot 170 držav, ki želijo dokončati akcijski program Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju. Pogodbenice so se ponovno zavezale, da si bodo prizadevale uresničiti s tem povezane cilje trajnostnega razvoja, in sicer da bodo do leta 2030 popolnoma preprečile umiranje porodnic, uredile še nezapolnjene potrebe na področju načrtovanja družine ter odpravile nasilje na podlagi spola in prakse, ki škodujejo ženskam in dekletom, sledilo pa jim je še 1200 podobnih zavez z vsega sveta. Vlade Avstrije, Kanade, Danske, Finske, Francije, Nemčije, Islandije, Italije, Nizozemske, Norveške, Švedske in Združenega kraljestva so se skupaj s Komisijo zavezale za približno 1 milijardo USD podpore.

S katerimi konkretnimi ukrepi namerava Komisija uresničiti zaveze in izjave o Mednarodni konferenci o prebivalstvu in razvoju, dane na vrhu v Nairobiju?

Kako bo poskrbela, da bo v naslednjem večletnem finančnem okviru dovolj sredstev za uresničevanje ciljev iz Kaira in Nairobija?

Kako bo zagotovila, da bo zagotavljanju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic in odpravljanju ovir na tem področju, pa tudi boju zoper nasilje nad ženskami in dekleti namenjene dovolj pozornosti v aktualnih pogajanjih za prihodnji instrument za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje?

Kako namerava Komisija spremljati napredek pri uresničevanju zavez, danih na ravni Evropskega parlamenta in na ravni OZN, in o njem poročati?

Kako namerava izboljšati metodologijo, s katero bi poskrbeli za boljše naknadno ukrepanje v zvezi s financiranjem EU za spolno in reproduktivno zdravje in pravice?

Vloženo: 07/02/2020

Rok za odgovor: 08/05/2020

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 10. februar 2020Pravno obvestilo