Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 15 września 2014 r. - Czwartek, 18 września 2014 r.238k

  Poniedziałek, 15 września 2014 r.

Debaty17:00 - 21:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Skutki wprowadzonego przez Federację Rosyjską zakazu handlu produktami rolnymi i środkami spożywczymi z UE

O-000063/2014

Komisja EuropejskaAGRI

Handel z krajami Euromedu

GSP+ (ogólny system preferencji taryfowych) a zgodność z Konwencją dotyczącą najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia - przypadek Boliwii

O-000062/2014

Komisja EuropejskaPPE, ECR

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 16 września 2014 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Sytuacja na Ukrainie i stan stosunków UE-Rosja

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Układ o stowarzyszeniu UE-Ukraina, z wyjątkiem traktowania pracowników będących obywatelami państw trzecich legalnie zatrudnionych na terytorium drugiej strony

A8-0002/2014

 ***

AFETJacek Saryusz-Wolski

Układ o stowarzyszeniu UE-Ukraina w odniesieniu do traktowania obywateli państw trzecich legalnie zatrudnionych jako pracownicy na terytorium drugiej strony

A8-0009/2014

 ***

LIBEClaude Moraes

Debaty15:00 - 23:00

Przedstawienie przez Radę jej stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego - rok budżetowy 2015

Strukturalny niedobór środków na płatności w budżecie programu "Horyzont 2020"

Jednolity rynek cyfrowy

Szczyt klimatyczny ONZ w 2014 r. (23 września 2014 r., Nowy Jork)

Umowa o wolnym handlu UE-Kanada (CETA)

Dostęp do leków ratujących życie w Europie

  Środa, 17 września 2014 r.

Debaty09:00 - 11:50

Przygotowania do szczytu strefy euro

Realizacja europejskiej inicjatywy na rzecz młodzieży

GŁOSOWANIE12:00 - 14:00

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2014/000 TA 2014 - pomoc techniczna z inicjatywy Komisji

A8-0003/2014

BUDGLiadh Ní Riada

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2014/001 EL/Nutriart

A8-0004/2014

BUDGGeorgios Kyrtsos

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2012/010 RO/MECHEL - Rumunia

A8-0008/2014

BUDGSiegfried Mureşan

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/003 ES/działalność usługowa związana z wyżywieniem w Aragonii - Hiszpania

A8-0006/2014

BUDGAnneli Jäätteenmäki

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction - Niderlandy

A8-0005/2014

BUDGPaul Tang

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/010 ES/Castilla y Léon - Hiszpania

A8-0007/2014

BUDGEsteban González Pons

Debaty15:00 - 21:00

Termin

Reakcja UE na wybuch epidemii wirusa Ebola

Termin

Sytuacja w Iraku i Syrii oraz ofensywa ISIS, w tym prześladowania mniejszości

Termin

Sytuacja w Libii

Termin

Stosunki Izrael-Palestyna po wojnie w Gazie i rola UE

  Czwartek, 18 września 2014 r.

Debaty09:00 - 11:50

Sprawozdanie roczne UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Termin

Sytuacja na Ukrainie i stan stosunków UE-Rosja

Termin

Reakcja UE na wybuch epidemii wirusa Ebola

Termin

Sytuacja w Iraku i Syrii oraz ofensywa ISIS, w tym prześladowania mniejszości

Termin

Sytuacja w Libii

Termin

Stosunki Izrael-Palestyna po wojnie w Gazie i rola UE

Termin

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/… zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 527/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2018Informacja prawna