Esityslista
StrasbourgMaanantai 24. marraskuuta 2014 - Torstai 27. marraskuuta 2014235k

  Maanantai 24. marraskuuta 2014

Keskustelut17:00 - 23:00

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Komissiota koskeva epäluottamuslause-esitys

Määräaika

EU ja vuoden 2015 jälkeinen globaali kehityksen toimintakehys

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Määräaika

Viipeet vuosien 2014-2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä

O-000082/2014

Euroopan komissioREGI

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta

O-000081/2014

Euroopan komissioINTA

Määräaika

Komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivat

Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)

  Tiistai 25. marraskuuta 2014

Keskustelut09:00 - 11:00

Äänestys kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä (työjärjestyksen 154 artikla)

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 muuttamisesta

 *

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Määräaika

Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

O-000076/2014

Euroopan unionin neuvostoEMPL

O-000077/2014

Euroopan komissioEMPL

Juhlaistunto11:15 - 12:00

Hänen pyhyytensä paavi Franciscuksen puhe

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Rautatiekalustoon liittyvistä erityiskysymyksistä tehty pöytäkirja

A8-0030/2014

 ***

JURIHeidi Hautala

Oikeuspaikkasopimuksista 30 päivänä kesäkuuta 2005 tehty Haagin yleissopimus

A8-0034/2014

 ***

JURIPavel Svoboda

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/008 FI/STX Rauma

A8-0043/2014

BUDGPetri Sarvamaa

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/005 FR/GAD

A8-0044/2014

BUDGAnneli Jäätteenmäki

Euroopan unionin tuomioistuimen lausunto matkustajarekisteritietojen siirtämistä Kanadan rajapalveluvirastolle lentoyhtiöiden toimesta ja tietojen käsittelyä koskevan Kanadan ja Euroopan unionin välisen sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa

Määräaika

EU ja vuoden 2015 jälkeinen globaali kehityksen toimintakehys

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Määräaika

Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

Keskustelut15:00 - 23:00

Talousarvio 2015: sovittelukomitean tulos

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta

O-000080/2014

Euroopan komissioFEMM

Määräaika

Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen

O-000078/2014

Euroopan unionin neuvostoLIBE

O-000079/2014

Euroopan komissioLIBE

Mielivaltaiset karkotukset ja ehdotettu välitöntä palauttamista (hot returns) koskeva lainsäädäntö Espanjassa

O-000085/2014

Euroopan komissioS&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

Työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020

O-000075/2014

Euroopan komissioEMPL

Työsyrjintädirektiivin täytäntöönpano

O-000074/2014

Euroopan komissioEMPL

Pankkien stressitestien arviointi

  Keskiviikko 26. marraskuuta 2014

Keskustelut09:00 - 11:50

Komission työpaikka-, kasvu- ja investointipaketti

Määräaika

YK:n ilmastonmuutoskonferenssi 2014 - COP 20 Lima, Peru (1.–12. joulukuuta 2014)

Saharov-palkinnon luovuttaminen12:00 - 12:30

Saharov-palkinto - 2014

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:30 - 14:00

Euroopan keskuspankin valtuudet kerätä tilastotietoja

A8-0027/2014

 *

ECONRoberto Gualtieri

Määräaika

Euroopan keskuspankin valtuudet määrätä seuraamuksia

A8-0028/2014

 *

ECONKay Swinburne

Määräaika

YK:n ilmastonmuutoskonferenssi 2014 - COP 20 Lima, Peru (1.–12. joulukuuta 2014)

Keskustelut15:00 - 23:00

Määräaika

Palestiinan valtion tunnustaminen

Määräaika

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 25. vuosipäivä

G20-kokouksen tulokset

Määräaika

Digitaaliset sisämarkkinat

Määräaika

EU:n terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu

  Torstai 27. marraskuuta 2014

Keskustelut09:00 - 11:50

Määräaika

Lasten aliravitsemus kehitysmaissa

O-000083/2014

Euroopan komissioDEVE

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Komissiota koskeva epäluottamuslause-esitys

Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)

Määräaika

Komission delegoitu asetus hallintomaksujen eriä koskevasta väliaikaisesta järjestelmästä kriisinratkaisuneuvoston hallintomenojen kattamiseksi väliaikaisen jakson aikana

Määräaika

Viipeet vuosien 2014-2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä

Määräaika

Komission vaikutustenarvioinnin suuntaviivat

Määräaika

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 25. vuosipäivä

Määräaika

Digitaaliset sisämarkkinat

Määräaika

Lasten aliravitsemus kehitysmaissa

Päivitetty viimeksi: 7. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus