Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 24. studenog 2014. - Četvrtak, 27. studenog 2014.238k

  Ponedjeljak, 24. studenog 2014.

Rasprave17:00 - 23:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Komisiji

Rok

EU i globalni razvojni okvir za razdoblje nakon 2015.

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Rok

Kašnjenje početka provedbe kohezijske politike za 2014. – 2020.

O-000082/2014

Europska komisijaREGI

Kontrola izvoza robe s dvojnom namjenom

O-000081/2014

Europska komisijaINTA

Rok

Smjernice Komisije za procjenu učinka

Jednominutni govori (članak 163.)

  Utorak, 25. studenog 2014.

Rasprave09:00 - 11:00

Glasovanje o zahtjevu za hitni postupak (članak 154.)

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 o provedbi Odluke 2007/436/EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica

 *

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Rok

Zapošljavanje i socijalni aspekti strategije EU 2020.

O-000076/2014

Vijeće Europske UnijeEMPL

O-000077/2014

Europska komisijaEMPL

Svečana sjednica11:15 - 12:00

Govor Njegove Svetosti pape Franje

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Protokol u vezi s pitanjima specifičnima za željeznička vozila

A8-0030/2014

 ***

JURIHeidi Hautala

Haška konvencija od 30. lipnja 2005. o sporazumima o izboru suda

A8-0034/2014

 ***

JURIPavel Svoboda

Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/008 FI/STX Rauma

A8-0043/2014

BUDGPetri Sarvamaa

Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/005 FR/GAD

A8-0044/2014

BUDGAnneli Jäätteenmäki

Mišljenje Suda o sukladnosti s Ugovorima Sporazuma između Europske unije i Kanade o prijenosu podataka iz popisa imena putnika zračnih prijevoznika Kanadskoj agenciji za granične usluge i njihovoj obradi

Rok

EU i globalni razvojni okvir za razdoblje nakon 2015.

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Rok

Zapošljavanje i socijalni aspekti strategije EU 2020.

Rasprave15:00 - 23:00

Proračun za 2015.: ishod pregovora u Odboru za mirenje

Borba protiv nasilja nad ženama

O-000080/2014

Europska komisijaFEMM

Rok

Situacija na Sredozemlju i potreba za cjelovitim pristupom EU-a migraciji

O-000078/2014

Vijeće Europske UnijeLIBE

O-000079/2014

Europska komisijaLIBE

Protjerivanje po kratkom postupku i predložena legalizacija „vrućih vraćanja migranata” u Španjolskoj

O-000085/2014

Europska komisijaS&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

Strateški okvir EU-a za zdravlje i sigurnost na radu za razdoblje 2014. - 2020.

O-000075/2014

Europska komisijaEMPL

Provedba Direktive o jednakosti pri zapošljavanju

O-000074/2014

Europska komisijaEMPL

Ocjenjivanje testova otpornosti banaka

  Srijeda, 26. studenog 2014.

Rasprave09:00 - 11:50

Paket Komisije za zapošljavanje, rast i ulaganje

Rok

Konferencija UN-a o klimatskim promjenama 2014. - COP 20 u Limi, Peru (1. - 12. prosinca 2014.)

Dodjela nagrade „Saharov”12:00 - 12:30

Nagrada Saharov - 2014.

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:30 - 14:00

Prikupljanje statističkih podataka od strane Europske središnje banke

A8-0027/2014

 *

ECONRoberto Gualtieri

Rok

Ovlasti Europske središnje banke za izricanje sankcija

A8-0028/2014

 *

ECONKay Swinburne

Rok

Konferencija UN-a o klimatskim promjenama 2014. - COP 20 u Limi, Peru (1. - 12. prosinca 2014.)

Rasprave15:00 - 23:00

Rok

Priznanje palestinske države

Rok

25. obljetnica Konvencije UN-a o pravima djeteta

Ishod sastanka G20

Rok

Jedinstveno digitalno tržište

Rok

Sektor čelika u EU-u: zaštita radnika i industrije

  Četvrtak, 27. studenog 2014.

Rasprave09:00 - 11:50

Rok

Neishranjenost djece u zemljama u razvoju

O-000083/2014

Europska komisijaDEVE

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Komisiji

Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135.)

Rok

Delegirana uredba Komisije (EU) br. …/.. o privremenom sustavu djelomičnih uplata doprinosa za pokrivanje administrativnih rashoda Jedinstvenog sanacijskog odbora tijekom privremenog razdoblja

Rok

Kašnjenje početka provedbe kohezijske politike za 2014. – 2020.

Rok

Smjernice Komisije za procjenu učinka

Rok

25. obljetnica Konvencije UN-a o pravima djeteta

Rok

Jedinstveno digitalno tržište

Rok

Neishranjenost djece u zemljama u razvoju

Posljednje ažuriranje: 7. lipnja 2018.Pravna napomena