Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 24 ta' Novembru 2014 - Il-Ħamis, 27 ta' Novembru 2014246k

  It-Tnejn, 24 ta' Novembru 2014

Dibattiti17:00 - 23:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni Ewropea

Skadenza

L-UE u l-qafas tal-iżvilupp globali wara l-2015

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Skadenza

Dewmien fit-tnedija tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020

O-000082/2014

Kummissjoni EwropeaREGI

Kontrolli tal-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju

O-000081/2014

Kummissjoni EwropeaINTA

Skadenza

Il-linji gwida tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta, 25 ta' Novembru 2014

Dibattiti09:00 - 11:00

Votazzjoni dwar talba għal proċedura urgenti (Artikolu 154 tar-Regoli ta' Proċedura)

Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000 li jimplimenta d-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet

 *

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Skadenza

Impjieg u aspetti soċjali tal-istrateġija UE2020

O-000076/2014

Kunsill ta' l-Unjoni EwropeaEMPL

O-000077/2014

Kummissjoni EwropeaEMPL

Seduta solenni11:15 - 12:00

Allokuzzjoni tal-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Konvenzjoni dwar materji speċifiċi għall-vetturi ferrovjarji

A8-0030/2014

 ***

JURIHeidi Hautala

Konvenzjoni tal-Aja tat-30 ta' Ġunju 2005 dwar ftehimiet dwar l-għażla tal-forum

A8-0034/2014

 ***

JURIPavel Svoboda

Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2014/008 FI/STX Rauma

A8-0043/2014

BUDGPetri Sarvamaa

Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2014/005 FR/GAD – Franza

A8-0044/2014

BUDGAnneli Jäätteenmäki

Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada dwar it-trasferiment u l-ipproċessar ta' Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) minn trasportaturi bl-ajru lill-Aġenzija tas-Servizzi tal-Fruntieri tal-Kanada

Skadenza

L-UE u l-qafas tal-iżvilupp globali wara l-2015

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Skadenza

Impjieg u aspetti soċjali tal-istrateġija UE2020

Dibattiti15:00 - 23:00

Baġit 2015: Eżitu tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

Il-vjolenza kontra n-nisa

O-000080/2014

Kummissjoni EwropeaFEMM

Skadenza

Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni

O-000078/2014

Kunsill ta' l-Unjoni EwropeaLIBE

O-000079/2014

Kummissjoni EwropeaLIBE

Tkeċċijiet sommarji u l-legalizzazzjoni proposta ta' "ritorni immedjati" fi Spanja

O-000085/2014

Kummissjoni EwropeaS&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 2014-2020

O-000075/2014

Kummissjoni EwropeaEMPL

L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi

O-000074/2014

Kummissjoni EwropeaEMPL

Evalwazzjoni tat-testijiet tal-istress tal-banek

  L-Erbgħa, 26 ta' Novembru 2014

Dibattiti09:00 - 11:50

Pakkett tal-Kummissjoni dwar l-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment

Skadenza

Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2014 - COP 20 f'Lima, il-Perù (1-12 ta' Diċembru 2014)

Għoti tal-Premju Sakharov12:00 - 12:30

Premju Sakharov - 2014

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:30 - 14:00

Il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew

A8-0027/2014

 *

ECONRoberto Gualtieri

Skadenza

Il-poteri tal-Bank Ċentrali Ewropew li jimponi sanzjonijiet

A8-0028/2014

 *

ECONKay Swinburne

Skadenza

Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2014 - COP 20 f'Lima, il-Perù (1-12 ta' Diċembru 2014)

Dibattiti15:00 - 23:00

Skadenza

Rikonoxximent tal-Istat Palestinjan

Skadenza

Il-25 anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal

Riżultati tal-laqgħa tal-G20

Skadenza

Suq uniku diġitali

Skadenza

L-industrija tal-azzar tal-UE: nipproteġu l-ħaddiema u l-industriji

  Il-Ħamis, 27 ta' Novembru 2014

Dibattiti09:00 - 11:50

Skadenza

Nutrizzjoni insuffiċjenti tat-tfal fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw

O-000083/2014

Kummissjoni EwropeaDEVE

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni Ewropea

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)

Skadenza

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... dwar is-sistema provviżorja ta’ pagamenti fuq il-kontribuzzjonijiet biex ikopru l-infiq amministrattiv tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni matul il-perjodu provviżorju

Skadenza

Dewmien fit-tnedija tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020

Skadenza

Il-linji gwida tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni

Skadenza

Il-25 anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal

Skadenza

Suq uniku diġitali

Skadenza

Nutrizzjoni insuffiċjenti tat-tfal fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw

Aġġornata l-aħħar: 7 ta' Ġunju 2018Avviż legali