Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 24 noiembrie 2014 - Joi, 27 noiembrie 2014241k

  Luni, 24 noiembrie 2014

Dezbateri17:00 - 23:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Moțiune de cenzură împotriva Comisiei

Termen

UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Termen

Întârzieri la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020

O-000082/2014

Comisia europeanăREGI

Controale la exportul produselor cu dublă utilizare

O-000081/2014

Comisia europeanăINTA

Termen

Orientările Comisiei privind evaluările de impact

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

  Marţi, 25 noiembrie 2014

Dezbateri09:00 - 11:00

Vot privind cererea de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 154 din Regulamentul de procedură)

Propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000 de punere în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene

 *

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Termen

Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020

O-000076/2014

Consiliul Uniunii EuropeneEMPL

O-000077/2014

Comisia europeanăEMPL

Şedinţă solemnă11:15 - 12:00

Discurs al Sanctității Sale Papa Francisc

VOTARE urmată de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Protocolul referitor la aspecte specifice materialului feroviar rulant

A8-0030/2014

 ***

JURIHeidi Hautala

Convenția de la Haga din 30 iunie 2005 privind acordurile de alegere a forului

A8-0034/2014

 ***

JURIPavel Svoboda

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/008 FI/STX Rauma

A8-0043/2014

BUDGPetri Sarvamaa

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/005 FR/GAD

A8-0044/2014

BUDGAnneli Jäätteenmäki

Avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a Acordului dintre Canada și Uniunea Europeană referitor la transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR)

Termen

UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015

A8-0037/2014

DEVEDavor Ivo Stier

Termen

Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020

Dezbateri15:00 - 23:00

Buget 2015: Rezultatele comitetului de conciliere

Combaterea violenței împotriva femeilor

O-000080/2014

Comisia europeanăFEMM

Termen

Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE

O-000078/2014

Consiliul Uniunii EuropeneLIBE

O-000079/2014

Comisia europeanăLIBE

Expulzări sumare și propunerea de legalizare a returnărilor automate în Spania

O-000085/2014

Comisia europeanăS&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2014-2020

O-000075/2014

Comisia europeanăEMPL

Punerea în aplicare a Directivei privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă

O-000074/2014

Comisia europeanăEMPL

Evaluarea testelor de rezistență a băncilor

  Miercuri, 26 noiembrie 2014

Dezbateri09:00 - 11:50

Pachetul Comisiei privind locurile de muncă, creșterea economică și investițiile

Termen

Conferința ONU privind schimbările climatice 2014 - COP 20, Lima, Peru (1-12 decembrie 2014)

Acordarea Premiului Saharov12:00 - 12:30

Premiul Saharov - 2014

VOTARE urmată de explicarea voturilor12:30 - 14:00

Colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană

A8-0027/2014

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termen

Atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni

A8-0028/2014

 *

ECONKay Swinburne

Termen

Conferința ONU privind schimbările climatice 2014 - COP 20, Lima, Peru (1-12 decembrie 2014)

Dezbateri15:00 - 23:00

Termen

Recunoașterea suveranității statale a Palestinei

Termen

A 25-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului

Rezultatul reuniunii G20

Termen

Piața unică digitală

Termen

Situația industriei siderurgice din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor

  Joi, 27 noiembrie 2014

Dezbateri09:00 - 11:50

Termen

Malnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare

O-000083/2014

Comisia europeanăDEVE

VOTARE urmată de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Moțiune de cenzură împotriva Comisiei

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

Termen

Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisiei privind sistemul provizoriu de tranșe ale contribuțiilor pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale comitetului unic de rezoluție în cursul perioadei provizorii

Termen

Întârzieri la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020

Termen

Orientările Comisiei privind evaluările de impact

Termen

A 25-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului

Termen

Piața unică digitală

Termen

Malnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare

Ultima actualizare: 7 iunie 2018Notă juridică