Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2015. gada 12. janvāris - Ceturtdiena, 2015. gada 15. janvāris226k

  Pirmdiena, 2015. gada 12. janvāris

Debates17:00 - 19:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Otrdiena, 2015. gada 13. janvāris

Debates09:00 - 12:20

Aušvicas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas 70. gadadiena

Pārskats par Itālijas prezidentūras paveikto

Termiņi

Dalībvalstu iespēja ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā

A8-0038/2014

 ***II

ENVIFrédérique Ries

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

ES un Santomes un Prinsipi partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums

A8-0061/2014

 ***

PECHJoão Ferreira

ES un Seišelu nolīgums par zvejas kuģu piekļuvi Majotas ūdeņiem

A8-0055/2014

 ***

PECHAlain Cadec

Protokola noslēgšana Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp EK un Tunisiju, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES

A8-0049/2014

 ***

AFETElmar Brok

Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju saskaņā ar Reglamenta 137. pantu par INI ziņojumu "2011. gada Baltās grāmatas par transportu īstenošana — novērtējums un virzība uz ilgtspējīgu mobilitāti"

Termiņi

Dalībvalstu iespēja ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā

A8-0038/2014

 ***II

ENVIFrédérique Ries

Termiņi

Noteikumi attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā

A8-0057/2014

 ***I

PECHGabriel Mato

Debates15:00 - 23:00

Eiropadomes 2014. gada 18. decembra sanāksmes secinājumi

Termiņi

Stāvoklis Lībijā

Nesenie cilvēku kontrabandas gadījumi Vidusjūras reģionā

Sievietes uzņēmumu valdēs

Eiropas pasākumi cīņai pret organizēto noziedzību un korupciju

Advokātu uzraudzība Eiropas Savienībā

  Trešdiena, 2015. gada 14. janvāris

Debates09:00 - 11:50

Latvijas prezidentūras darba programma

Debates15:00 - 23:00

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas galvenie aspekti un pamatvirzieni (LES 36. pants)

Termiņi

Nesenās zvērības Nigērijas ziemeļos

Termiņi

Stāvoklis Ukrainā

Iniciatīvas "Eiropas Attīstības gads" īstenošanas sākšana

Termiņi

Stāvoklis Ēģiptē

Termiņi

Divu Itālijas jūrnieku lieta

  Ceturtdiena, 2015. gada 15. janvāris

Debates09:00 - 11:50

Termiņi

2013. gada ziņojums par Eiropas ombuda darbību

A8-0058/2014

PETIJarosław Wałęsa

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

Termiņi

2013. gada ziņojums par Eiropas ombuda darbību

A8-0058/2014

PETIJarosław Wałęsa

Termiņi

Stāvoklis Lībijā

Termiņi

Stāvoklis Ukrainā

Termiņi

Stāvoklis Ēģiptē

Termiņi

Divu Itālijas jūrnieku lieta

Termiņi

Komisijas 2015. gada darba programma

Termiņi

Vārda brīvība Turcijā — nesenie žurnālistu un plašsaziņas līdzekļu vadošo darbinieku aresti un sistemātiskais spiediens uz plašsaziņas līdzekļiem Turcijā

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 28. maijsJuridisks paziņojums