Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 12 januari 2015 - Torsdagen den 15 januari 2015225k

  Måndagen den 12 januari 2015

Debatt17:00 - 19:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 13 januari 2015

Debatt09:00 - 12:20

70:e årsdagen för befrielsen av Auschwitz

Utvärdering av det italienska ordförandeskapet

Tidsfrist

Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer

A8-0038/2014

 ***II

ENVIFrédérique Ries

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:30

Partnerskapsavtal om fiske mellan EU och São Tomé och Príncipe: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning

A8-0061/2014

 ***

PECHJoão Ferreira

Avtal mellan EU och Seychellerna om tillträde för fiskefartyg till vatten utanför Mayottes kust

A8-0055/2014

 ***

PECHAlain Cadec

Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet EG/Tunisien med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU

A8-0049/2014

 ***

AFETElmar Brok

Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om genomförandet av vitboken från 2011 om transport: utvärdering och vägen mot hållbara transporter

Tidsfrist

Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer

A8-0038/2014

 ***II

ENVIFrédérique Ries

Tidsfrist

Bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)

A8-0057/2014

 ***I

PECHGabriel Mato

Debatt15:00 - 23:00

Slutsatser från Europeiska rådets möte (18 december 2014)

Tidsfrist

Situationen i Libyen

Den senaste tidens fall av människosmuggling i Medelhavsområdet

Kvinnor i bolagsstyrelserna

Europeiska åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet och korruption

Övervakning av advokater i EU

  Onsdagen den 14 januari 2015

Debatt09:00 - 11:50

Det lettiska ordförandeskapets arbetsprogram

Debatt15:00 - 23:00

De viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, inbegripet den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget)

Tidsfrist

Den senaste tidens övergrepp i norra Nigeria

Tidsfrist

Situationen i Ukraina

Lansering av Europaåret för utveckling

Tidsfrist

Situationen i Egypten

Tidsfrist

Fallet med de två italienska marinsoldaterna

  Torsdagen den 15 januari 2015

Debatt09:00 - 11:50

Tidsfrist

Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2013

A8-0058/2014

PETIJarosław Wałęsa

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Tidsfrist

Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2013

A8-0058/2014

PETIJarosław Wałęsa

Tidsfrist

Situationen i Libyen

Tidsfrist

Situationen i Ukraina

Tidsfrist

Situationen i Egypten

Tidsfrist

Fallet med de två italienska marinsoldaterna

Tidsfrist

Kommissionens arbetsprogram 2015

Tidsfrist

Yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna

Senaste uppdatering: 28 maj 2018Rättsligt meddelande