Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 27 kwietnia 2015 r. - Czwartek, 30 kwietnia 2015 r.279k

  Poniedziałek, 27 kwietnia 2015 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Wdrożenie systemu pokładowego eCall

A8-0053/2015

 ***II

IMCOOlga Sehnalová

Termin

Strategia dotycząca alkoholu

O-000008/2015

Komisja EuropejskaENVI

Termin

Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności

Termin

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby

A8-0128/2015

 ***I

PECHJarosław Wałęsa

Termin

Obowiązek wyładunku

A8-0060/2014

 ***I

PECHAlain Cadec

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 28 kwietnia 2015 r.

Debaty08:30 - 12:20

Termin

Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych

A8-0025/2015

 ***II

ENVINils Torvalds

Termin

Zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy

A8-0130/2015

 ***II

ENVIMargrete Auken

Termin

Emisje dwutlenku węgla z transportu morskiego

A8-0122/2015

 ***II

ENVIJosé Inácio Faria

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Międzynarodowa konwencja o wymaganiach dla załóg statków rybackich

A8-0064/2015

 ***

EMPLSofia Ribeiro

Projekt budżetu korygującego nr 2/2015: zmiana wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020

A8-0138/2015

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termin

Wdrożenie systemu pokładowego eCall

A8-0053/2015

 ***II

IMCOOlga Sehnalová

Termin

Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych

A8-0025/2015

 ***II

ENVINils Torvalds

Termin

Zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy

A8-0130/2015

 ***II

ENVIMargrete Auken

Termin

Emisje dwutlenku węgla z transportu morskiego

A8-0122/2015

 ***II

ENVIJosé Inácio Faria

Termin

Statystyka europejska

A8-0137/2015

 ***II

ECONHugues Bayet

Termin

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby

A8-0128/2015

 ***I

PECHJarosław Wałęsa

Termin

Obowiązek wyładunku

A8-0060/2014

 ***I

PECHAlain Cadec

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między WE i Rosją w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE

A8-0129/2015

 ***

AFETGabrielius Landsbergis

Termin

Wdrażanie procesu bolońskiego

A8-0121/2015

CULTKrystyna Łybacka

Termin

Film europejski w dobie cyfrowej

A8-0123/2015

CULTBogdan Brunon Wenta

Termin

Nowa strategia leśna UE

A8-0126/2015

AGRIElisabeth Köstinger

Debaty15:00 - 23:00

Decyzja przyjęta w sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa

Termin

Prokuratura Europejska

A8-0055/2015

 

LIBEMonica Macovei

Ostatnie doniesienia o zorganizowanej masowej inwigilacji europejskich obywateli, polityków i przedsiębiorstw prowadzonej przez NSA oraz o udziale Bundesnachrichtendienst

Termin

Fundusze rynku pieniężnego

A8-0041/2015

 ***I

ECONNeena Gill

Początkowe płatności zaliczkowe wypłacane na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

A8-0134/2015

 ***I

EMPLElisabeth Morin-Chartier

Termin

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament

A8-0144/2015

BUDGGérard Deprez

Odpowiednia ochrona osób zgłaszających zachowania nieetyczne oraz dziennikarzy w celu zwalczanie oszustw podatkowych i unikania opodatkowania

  Środa, 29 kwietnia 2015 r.

DEBATA PRIORYTETOWA09:00 - 11:50

Termin

Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie azylu i migracji

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Początkowe płatności zaliczkowe wypłacane na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

A8-0134/2015

 ***I

EMPLElisabeth Morin-Chartier

Uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

A8-0026/2015

 ***I

INTABernd Lange

Środki ochronne przewidziane umową między EWG a Norwegią

A8-0046/2015

 ***I

JURIAndrzej Duda

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a Albanią

A8-0047/2015

 ***I

JURIAndrzej Duda

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz umowa przejściowa w sprawie handlu i spraw związanych z handlem zawarte między WE a Bośnią i Hercegowiną

A8-0017/2015

 ***I

JURIAndrzej Duda

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii

A8-0132/2015

 ***I

JURIAndrzej Duda

Stosowanie art. 107 i 108 TFUE do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa

A8-0029/2014

 *

JURIAndrzej Duda

Zasady stosowania art. 108 TFUE

A8-0047/2014

 *

JURIAndrzej Duda

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze

A8-0101/2015

CONTIngeborg Gräßle

Termin

Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2013

A8-0067/2015

CONTIngeborg Gräßle

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE - 8., 9. i 10. EFR

A8-0102/2015

CONTMartina Dlabajová

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Parlament Europejski

A8-0082/2015

CONTGilles Pargneaux

Termin (jeśli jest wymagany)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada

A8-0116/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

A8-0109/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości

A8-0111/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy

A8-0113/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonanai budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Ekonomiczno-Społeczny

A8-0114/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Regionów

A8-0105/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

A8-0115/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych

A8-0118/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE

A8-0070/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na 2013 r.: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

A8-0117/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na 2013 r.: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

A8-0081/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

A8-0084/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

A8-0079/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

A8-0086/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

A8-0074/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

A8-0085/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)

A8-0072/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na 2013: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

A8-0069/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

A8-0073/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Środowiska (EEA)

A8-0083/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

A8-0100/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

A8-0097/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

A8-0098/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

A8-0096/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

A8-0077/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Leków (EMA)

A8-0075/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

A8-0068/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)

A8-0088/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

A8-0089/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Kolejowa (ERA)

A8-0078/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

A8-0087/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

A8-0090/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (EU-LISA)

A8-0099/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

A8-0076/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Dostaw Euratomu (EURATOM)

A8-0119/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

A8-0092/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST)

A8-0091/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Policji (Europol)

A8-0080/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

A8-0093/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)

A8-0094/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Europejskiego GNSS

A8-0095/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS

A8-0103/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Czyste nieboˮ

A8-0107/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC

A8-0104/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Ogniwa paliwowe i technologie wodoroweˮ

A8-0112/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie "Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych"

A8-0106/2015

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji ITER i rozwoju energii termojądrowej

A8-0108/2015

CONTAnders Primdahl Vistisen

Termin

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie SESAR

A8-0110/2015

CONTAnders Primdahl Vistisen

Termin

Fundusze rynku pieniężnego

A8-0041/2015

 ***I

ECONNeena Gill

Przywóz wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich nieobjętych szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu

A8-0016/2015

 ***I

INTAJarosław Wałęsa

Termin

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament

A8-0144/2015

BUDGGérard Deprez

Termin

Prokuratura Europejska

A8-0055/2015

 

LIBEMonica Macovei

Termin

Strategia dotycząca alkoholu

Termin

Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności

Termin

Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie azylu i migracji

Debaty15:00 - 23:00

Sytuacja w Burundi

Termin

Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab

Termin

Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ

O-000031/2015

Rada Unii EuropejskiejCULT

O-000032/2015

Komisja EuropejskaCULT

Termin

Sytuacja na Malediwach

Termin

Sprawozdanie z postępów Albanii w 2014 r.

Termin

Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2014 r.

Termin

Zawieszenie stosowania nadzwyczajnych środków handlowych w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny

A8-0060/2015

 ***I

INTAGoffredo Maria Bettini

Zobowiązania państw członkowskich UE dotyczące oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA)

O-000035/2015

Rada Unii EuropejskiejDEVE

O-000036/2015

Komisja EuropejskaDEVE

Traktat z Marrakeszu o wyjątkach w prawie autorskim dla osób niedowidzących

O-000021/2015

Rada Unii EuropejskiejJURI

  Czwartek, 30 kwietnia 2015 r.

Debaty08:30 - 11:50

Termin

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2013 r.

A8-0057/2015

ECONErnest Urtasun

Termin

Expo 2015 w Mediolanie: „Wyżywić planetę: energia do życia”

O-000016/2015

Komisja EuropejskaAGRI

Termin

Epidemia w gajach oliwnych spowodowana bakterią Xylella fastidiosa

O-000038/2015

Komisja EuropejskaAGRI

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Termin

Zawieszenie stosowania nadzwyczajnych środków handlowych w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny

A8-0060/2015

 ***I

INTAGoffredo Maria Bettini

Termin

Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab

Termin

Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ

Termin

Sytuacja na Malediwach

Termin

Sprawozdanie z postępów Albanii w 2014 r.

Termin

Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2014 r.

Termin

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2013 r.

A8-0057/2015

ECONErnest Urtasun

Termin

Expo 2015 w Mediolanie: „Wyżywić planetę: energia do życia”

Termin

Sytuacja w Nigerii

Debaty15:00 - 16:30

Kara śmierci w Indonezji

GŁOSOWANIA (po zakończeniu poprzedzających debat)16:30 - 17:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018Informacja prawna