Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 6 lipca 2015 r. - Czwartek, 9 lipca 2015 r.238k

  Poniedziałek, 6 lipca 2015 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Oświadczenie przewodniczącego - obchody rocznicy masakry w Srebrenicy

Termin

Tworzenie unii rynków kapitałowych

O-000075/2015

Komisja EuropejskaECON

Termin

Oszczędne gospodarowanie zasobami: przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

A8-0215/2015

ENVISirpa Pietikäinen

Termin

Przegląd wdrożenia pakietu mlecznego

A8-0187/2015

AGRIJames Nicholson

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 7 lipca 2015 r.

Debaty08:30 - 12:50

Przegląd działań prezydencji łotewskiej

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)

A8-0175/2015

INTABernd Lange

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania13:00 - 14:30

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Bettina Michelle Jakobsen

A8-0198/2015

 

CONTIgor Šoltes

Wykonanie praw Unii zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego

A8-0203/2015

 ***I

JURIJiří Maštálka

Ochrona przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków

A8-0202/2015

 ***I

JURIJiří Maštálka

Przyznanie uprawnień do połowów u wybrzeży Gujany Francuskiej statkom rybackim pływającym pod banderą Wenezueli

A8-0195/2015

 ***

PECHJoão Ferreira

Projekt budżetu korygującego nr 3/2015: uwzględnienie nadwyżki za rok 2014

A8-0219/2015

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Projekt budżetu korygującego nr 4/2015: uruchomienie Funduszu Solidarności UE na rzecz Rumunii, Bułgarii i Włoch

A8-0220/2015

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Rumunii, Bułgarii i we Włoszech

A8-0211/2015

BUDGSiegfried Mureşan

Realizacja multimodalnego zintegrowanego systemu biletowego w Europie

A8-0183/2015

TRANDieter-Lebrecht Koch

Przedłużenie mandatu Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach

Termin

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

A8-0221/2015

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termin

Projekt budżetu korygującego nr 5/2015: reagowanie na presję migracyjną

A8-0212/2015

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termin

Przegląd wdrożenia pakietu mlecznego

A8-0187/2015

AGRIJames Nicholson

Termin

Zewnętrzny wpływ unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej poza UE

A8-0182/2015

INTAJan Zahradil

Termin

Sektor owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r.

A8-0170/2015

AGRINuno Melo

Debaty15:00 - 23:00

Termin

Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2016

Termin

Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Termin

Rezerwa zapewniająca stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

A8-0029/2015

 ***I

ENVIIvo Belet

Termin

Budżet na rok 2016 - mandat do podjęcia rozmów trójstronnych

A8-0217/2015

BUDGJosé Manuel Fernandes

Termin

Europejska agenda bezpieczeństwa

O-000064/2015

Rada Unii EuropejskiejLIBE

O-000065/2015

Komisja EuropejskaLIBE

  Środa, 8 lipca 2015 r.

DEBATY PRIORYTETOWE08:30 - 12:50

Program działalności prezydencji luksemburskiej

Konkluzje Rady Europejskiej (25-26 czerwca 2015 r.), szczytu strefy euro (7 lipca 2015 r.) oraz obecna sytuacja w Grecji

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania13:00 - 14:30

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)

A8-0175/2015

INTABernd Lange

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu zawarty z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii (protokół w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE)

A8-0188/2015

 ***

AFETIvo Vajgl

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu zawarty z Serbią (protokół w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE)

A8-0189/2015

 ***

AFETDavid McAllister

Współpraca naukowa i technologiczna z Indiami: odnowienie umowy

A8-0179/2015

 ***

ITREJerzy Buzek

Współpraca naukowa i technologiczna z Wyspami Owczymi: „Horyzont 2020”

A8-0180/2015

 ***

ITREJerzy Buzek

Termin

Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Termin

Rezerwa zapewniająca stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

A8-0029/2015

 ***I

ENVIIvo Belet

Marynarze

A8-0127/2015

 ***I

EMPLElisabeth Morin-Chartier

Umowa o współpracy naukowej i technologicznej zawarta ze Szwajcarią: „Horyzont 2020” i działania ITER

A8-0181/2015

 ***

ITREJerzy Buzek

Termin

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich

A8-0205/2015

 *

EMPLLaura Agea

Termin

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek Finlandii EGF/2015/001 FI/Broadcom

A8-0210/2015

BUDGPetri Sarvamaa

Termin

Budżet na rok 2016 - mandat do podjęcia rozmów trójstronnych

A8-0217/2015

BUDGJosé Manuel Fernandes

Termin

Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia

A8-0204/2015

EMPLJean Lambert

Termin

Unikanie zobowiązań podatkowych i uchylanie się od opodatkowania jako wyzwania w krajach rozwijających się

A8-0184/2015

DEVEElly Schlein

Debaty15:00 - 23:00

Niedawne zamachy terrorystyczne

Wsparcie UE dla Tunezji

Przyszłe stosunki UE-Kuba

Termin

Sytuacja w Jemenie

Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka na świecie (2014 r.)

Termin

Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie

Termin

Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i perspektywy na stabilność polityczną

A8-0193/2015

AFETVincent Peillon

Termin

Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa

A8-0194/2015

AFETEduard Kukan

  Czwartek, 9 lipca 2015 r.

Debaty08:30 - 11:50

Termin

Obchody rocznicy masakry w Srebrenicy

Termin

Maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego po awarii jądrowej

A8-0176/2015

 *

ENVIEsther Herranz García

Termin

Harmonizacja niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych

A8-0209/2015

JURIJulia Reda

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Termin

Oszczędne gospodarowanie zasobami: przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

A8-0215/2015

ENVISirpa Pietikäinen

Termin

Maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego po awarii jądrowej

A8-0176/2015

 *

ENVIEsther Herranz García

Termin

Tworzenie unii rynków kapitałowych

Termin

Europejska agenda bezpieczeństwa

Termin

Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2016

Termin

Sytuacja w Jemenie

Termin

Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i perspektywy na stabilność polityczną

A8-0193/2015

AFETVincent Peillon

Termin

Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa

A8-0194/2015

AFETEduard Kukan

Termin

Harmonizacja niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych

A8-0209/2015

JURIJulia Reda

Termin

Ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od momentu jego utworzenia

A8-0177/2015

AFETAndrzej Grzyb

Termin

Sytuacja w Burundi

Termin

Obchody rocznicy masakry w Srebrenicy

Debaty15:00 - 16:00

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Termin

Projekt kambodżańskiej ustawy o organizacjach pozarządowych i związkach zawodowych

Termin

Demokratyczna Republika Konga, w szczególności sprawa dwóch zatrzymanych działaczy na rzecz praw człowieka Yves's Makwambali i Freda Baumy

Termin

Bahrajn, a w szczególności sprawa Nabeela Rajaba

Termin

Sytuacja dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie

GŁOSOWANIA (po zakończeniu poprzedzających debat)16:00 - 17:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018Informacja prawna