Porządek obrad
BrukselaŚroda, 16 września 2015 r. - Czwartek, 17 września 2015 r.168k

  Środa, 16 września 2015 r.

Debaty15:00 - 19:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Konkluzje Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie migracji (14 września 2015 r.)

Szczyt ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju (25–27 września 2015 r.) oraz przygotowania do COP 21 w Paryżu

GŁOSOWANIE19:00

Termin

Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2016

Debaty (na zakończenie głosowania)19:30 - 23:00

Decyzja przyjęta 15 lipca 2015 r. w sprawie letniego pakietu energetycznego

Obecny kryzys w sektorze rolnictwa

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu)

Wyjaśnienia głosowania

  Czwartek, 17 września 2015 r.

GŁOSOWANIE10:00

Termin

Decyzja Rady wprowadzająca środki tymczasowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch, Grecji i Węgier

Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2018Informacja prawna