Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 23 listopada 2015 r. - Czwartek, 26 listopada 2015 r.221k

  Poniedziałek, 23 listopada 2015 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Stan negocjacji dauhańskiej agendy rozwoju w kontekście 10. konferencji ministerialnej WTO

Prawa człowieka w negocjacjach handlowych między UE a Wietnamem

O-000116/2015

Komisja EuropejskaINTA

Termin

Przystąpienie Ekwadoru do Umowy o handlu zawartej między UE i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru

Termin

Strategia dotycząca dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020

O-000141/2015

Komisja EuropejskaAGRI

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 24 listopada 2015 r.

Debaty08:30 - 12:00

Stan unii energetycznej

Pośrednictwo ubezpieczeniowe

A8-0315/2015

 ***I

ECONWerner Langen

(Wręczenie Nagrody LUX)12:00 - 12:30

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Uchylenie niektórych aktów prawnych w ramach dorobku Schengen

A8-0250/2015

 ***I

LIBEClaude Moraes

Uchylenie niektórych aktów prawnych w ramach dorobku Schengen w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości

A8-0251/2015

 ***I

LIBEClaude Moraes

Uchylenie niektórych aktów prawnych w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości

A8-0252/2015

 ***I

LIBEClaude Moraes

Uzyskanie członkostwa w Rozszerzonej Komisji ds. Konwencji na rzecz ochrony tuńczyka południowego

A8-0318/2015

 ***

PECHCarlos Iturgaiz

Pośrednictwo ubezpieczeniowe

A8-0315/2015

 ***I

ECONWerner Langen

Termin

Zmniejszenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci

A8-0310/2015

EMPLInês Cristina Zuber

Termin

Polityka spójności a społeczności marginalizowane

A8-0314/2015

REGITerry Reintke

Termin

Rola UE w ONZ

A8-0308/2015

AFETPaavo Väyrynen

Debaty15:00 - 23:00

Termin

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach

A8-0317/2015

TAXEElisa Ferreira, Michael Theurer

Procedura budżetowa na rok 2016 - wspólny projekt

A8-0333/2015

BUDEJosé Manuel Fernandes, Gérard Deprez

Termin

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne

A8-0316/2015

LIBERachida Dati

Termin

Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020

A8-0312/2015

EMPLOle Christensen

Środki zapobiegawcze w celu zaradzenia problemowi zróżnicowania emerytur ze względu na płeć w UE

  Środa, 25 listopada 2015 r.

DEBATA PRIORYTETOWA08:30 - 11:50

Ostatnie zamachy terrorystyczne w Paryżu

Uroczyste posiedzenie12:00 - 12:30

Wystąpienie prezydenta Republiki Włoskiej Sergia Mattarelli

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Projekt budżetu korygującego nr 8/2015: Zasoby własne i Europejski Inspektor Ochrony Danych

A8-0337/2015

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w celu zażegnania kryzysu uchodźczego

A8-0336/2015

BUDGJosé Manuel Fernandes

Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu umożliwienia wypłaty zaliczek w ramach budżetu na 2016 r.

A8-0335/2015

BUDGLefteris Christoforou

Procedura budżetowa na rok 2016 - wspólny projekt

A8-0333/2015

BUDEJosé Manuel Fernandes, Gérard Deprez

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: udzielenie zezwolenia na stosowanie ftalanu di-2-etyloheksylu (DEHP)

Termin

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach

A8-0317/2015

TAXEElisa Ferreira, Michael Theurer

Termin

Zapobieganie radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne

A8-0316/2015

LIBERachida Dati

Termin

Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020

A8-0312/2015

EMPLOle Christensen

Debaty15:00 - 23:00

Eliminacja przemocy wobec kobiet w UE

O-000126/2015

Komisja EuropejskaFEMM

Wyniki szczytu w Valletcie w dniach 11–12 listopada 2015 r. oraz szczytu G-20 w dniach 15–16 listopada 2015 r.

Termin

Sytuacja w Burundi

Wybory w Mjanmie/ Birmie

Sytuacja w Gruzji

Sytuacja w Mołdawii

Termin

Edukacja dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie przedłużających się kryzysów

O-000147/2015

Komisja EuropejskaDEVE

  Czwartek, 26 listopada 2015 r.

Debaty09:00 - 11:50

Przedstawienie rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego za rok 2014

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Termin

Stan negocjacji dauhańskiej agendy rozwoju w kontekście 10. konferencji ministerialnej WTO

Termin

Przystąpienie Ekwadoru do Umowy o handlu zawartej między UE i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru

Termin

Strategia dotycząca dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020

Termin

Edukacja dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie przedłużających się kryzysów

Termin

Uproszczenie polityki spójności na lata 2014-2020 i ukierunkowanie jej na wyniki

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2018Informacja prawna