Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 - Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016252k

  Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016

Συζητήσεις17:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014

A8-0012/2016

ECONNotis Marias

Προθεσμία

Διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)

A8-0009/2016

INTAViviane Reding

Εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας και καθεστώς οικονομίας της αγοράς

O-000005/2016

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήINTA

Διατάξεις της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Δυτικής Αφρικής περί βιώσιμης ανάπτυξης

O-000011/2016

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήINTA

Προθεσμία

Ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα

A8-0003/2016

ENVIMark Demesmaeker

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016

Συζητήσεις08:30 - 12:00

Προθεσμία

Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας

A8-0172/2015

 ***I

EMPLGeorgi Pirinski

Εγκριθείσα απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη φορολόγηση των εταιρειών

Πανηγυρική συνεδρίαση12:00 - 12:30

Ομιλία του κ. Toomas Hendrik Ilves, Προέδρου της Δημοκρατίας της Εσθονίας

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:30

Καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)

A8-0359/2015

 ***I

JURIHeidi Hautala

Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για τα βαρέα μέταλλα του 1998 της Σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις

A8-0002/2016

 ***

ENVIGiovanni La Via

Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους του 1998 στη Σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης

A8-0001/2016

 ***

ENVIGiovanni La Via

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Ουκρανίας

A8-0007/2016

 *

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Συμφωνία συνεργασίας της Eurojust και του Μαυροβουνίου

A8-0008/2016

 *

LIBENathalie Griesbeck

Αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz

A8-0015/2016

JURIKostas Chrysogonos

Αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz

A8-0016/2016

JURIKostas Chrysogonos

Αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Florian Philippot

A8-0014/2016

JURILaura Ferrara

Προθεσμία

Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας

A8-0172/2015

 ***I

EMPLGeorgi Pirinski

Προθεσμία

Ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα

A8-0003/2016

ENVIMark Demesmaeker

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Κοινή συζήτηση - -

Η προσφυγική κρίση, ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων και το μέλλον της Σένγκεν

Σεβασμός της διεθνούς αρχής της μη επαναπροώθησης

Χρηματοδότηση της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

Αύξηση του ρατσιστικού μίσους και της βίας κατά των προσφύγων και των μεταναστών σε όλη την Ευρώπη

Προθεσμία

Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για την περίοδο μετά το 2015

O-000006/2016

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήFEMM

Μέτρα της Επιτροπής προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση στην υπόθεση T-521/14, Σουηδία κατά Επιτροπής (υποχρέωση θέσπισης κριτηρίων για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες)

O-000003/2016

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήS&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

Διαφάνεια και έλεγχος κλινικών δοκιμών

  Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ09:00 - 12:00

Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2016

Πανηγυρική συνεδρίαση12:00 - 12:30

Ομιλία του Muhammadu Buhari, Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιιγηρίας

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:30

Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας: ρήτρες διασφάλισης και μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης

A8-0364/2015

 ***I

INTAHelmut Scholz

Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας: μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης

A8-0365/2015

 ***I

INTAGabrielius Landsbergis

Επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν, ιδίως της αναφοράς 924/2011

Προθεσμία

Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας FG 72

Προθεσμία

Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας MON 87708 × MON 89788

Προθεσμία

Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας MON 87705 × MON 89788

Προθεσμία

Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6)

Προθεσμία

Διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)

A8-0009/2016

INTAViviane Reding

Προθεσμία

Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για την περίοδο μετά το 2015

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Προθεσμία

Έκθεση προόδου του 2015 για τη Σερβία

Προθεσμία

Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου

Εκλογική διαδικασία στην Αϊτή

Προθεσμία

Κατάσταση στη Λιβύη

Κατάσταση στη Βενεζουέλα

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη διαφάνεια στη διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών βάσει Συνθήκης

O-000153/2015

Συμβούλιο της Ευρωπαίκής ΕνωσηςINTA

Εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας κατά των γυναικών σε δημόσιους χώρους

  Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προθεσμία

Νησιωτικότητα

O-000013/2016

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήREGI

Προθεσμία

Ο ρόλος των τοπικών και περιφερεικών αρχών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)

O-000012/2016

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήREGI

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

Προθεσμία

Έκθεση προόδου του 2015 για τη Σερβία

Προθεσμία

Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου

Προθεσμία

Κατάσταση στη Λιβύη

Προθεσμία

Νησιωτικότητα

Προθεσμία

Ο ρόλος των τοπικών και περιφερεικών αρχών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)

Προθεσμία

Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη

Προθεσμία

Συστηματική μαζική εξόντωση θρησκευτικών μειονοτήτων από το ISIS

Συζητήσεις15:00 - 17:00

Σιδηρόδρομοι και δημόσιες υπηρεσίες στις μακροπεριφέρειες του Δούναβη και της Αδριατικής

Προθεσμία

Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου