Porządek obrad
BrukselaŚroda, 24 lutego 2016 r. - Czwartek, 25 lutego 2016 r.202k

  Środa, 24 lutego 2016 r.

Debaty15:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r.

Termin

Europejska sieć służb zatrudnienia, dostęp pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalsza integracja rynków pracy

A8-0224/2015

 ***I

EMPLHeinz K. Becker

Przygotowania do specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotyczącej narkotyków

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Czwartek, 25 lutego 2016 r.

Debaty09:00 - 11:20

Termin

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r.

A8-0020/2016

PETISoledad Cabezón Ruiz

Termin

Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI)

O-000010/2016

Komisja EuropejskaVerts/ALE

O-000014/2016

Komisja EuropejskaPPE

O-000015/2016

Komisja EuropejskaEFDD

O-000016/2016

Komisja EuropejskaS&D

O-000017/2016

Komisja EuropejskaALDE

O-000018/2016

Komisja EuropejskaECR

O-000019/2016

Komisja EuropejskaGUE/NGL

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania11:30 - 13:30

Upoważnienie Austrii do podpisania i ratyfikowania oraz Malty do przystąpienia do Konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r.

A8-0018/2016

 ***

JURIViktor Uspaskich

Umowa UE–San Marino o automatycznej wymianie informacji finansowych

A8-0025/2016

 *

ECONCora van Nieuwenhuizen

Przystąpienie Chorwacji do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Unii

A8-0019/2016

 *

LIBETomáš Zdechovský

Termin

Europejska sieć służb zatrudnienia, dostęp pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalsza integracja rynków pracy

A8-0224/2015

 ***I

EMPLHeinz K. Becker

Termin

Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej

A8-0013/2016

 ***I

INTAMarielle de Sarnez

Termin

Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Belgii – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

A8-0029/2016

BUDGTomáš Zdechovský

Termin

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016

A8-0030/2016

ECONMaria João Rodrigues

Termin

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r.

A8-0031/2016

EMPLSofia Ribeiro

Termin

Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2016

A8-0017/2016

IMCOCatherine Stihler

Termin

Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu UE-Tunezja

Termin

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r.

A8-0020/2016

PETISoledad Cabezón Ruiz

Termin

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014

A8-0012/2016

ECONNotis Marias

Termin

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią

Termin

Wprowadzenie kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich

Termin

Sytuacja humanitarna w Jemenie

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2018Informacja prawna