Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 11 kwietnia 2016 r. - Czwartek, 14 kwietnia 2016 r.237k

  Poniedziałek, 11 kwietnia 2016 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Międzynarodowy Dzień Romów

Termin

Sprawozdania roczne 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności

A8-0301/2015

JURISajjad Karim

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 12 kwietnia 2016 r.

Debaty08:30 - 12:20

Termin

Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji

A8-0066/2016

LIBERoberta Metsola, Kashetu Kyenge

Środki łagodzące kryzys panujący w europejskim sektorze rolnym

O-000055/2016

Komisja EuropejskaAGRI

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Produkty pochodzące z niektórych państw AKP

A8-0010/2016

 ***I

INTAJarosław Wałęsa

Umowa partnerska w sprawie połowów z Danią i Grenlandią: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa

A8-0067/2016

 ***

PECHMarco Affronte

Umowa UE-Makau dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

A8-0072/2016

 ***

TRANDieter-Lebrecht Koch

Minimalna stawka podstawowa VAT

A8-0063/2016

 *

ECONPeter Simon

Porozumienie o współpracy strategicznej między Brazylią a Europolem

A8-0070/2016

 *

LIBEClaude Moraes

Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Hermanna Winklera

A8-0062/2016

JURIAngel Dzhambazki

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza: aspekty związane z rybołówstwem

A8-0042/2016

PECHNorica Nicolai

Handel zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym

A8-0288/2015

 ***I

AGRIMichel Dantin

Termin

Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji

A8-0066/2016

LIBERoberta Metsola, Kashetu Kyenge

Termin

Sprawozdania roczne 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności

A8-0301/2015

JURISajjad Karim

Termin

Program sprawności i wydajności regulacyjnej

A8-0208/2015

JURISylvia-Yvonne Kaufmann

Termin

Poprawa regulacji jednolitego rynku

A8-0278/2015

IMCOAnneleen Van Bossuyt

Termin

Zdobywanie wiedzy o UE w szkole

A8-0021/2016

CULTDamian Drăghici

Termin

Erasmus+ i inne narzędzia wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym

A8-0049/2016

CULTErnest Maragall

Termin

Rola UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych

A8-0027/2016

ECONSylvie Goulard

Termin

Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w regionach zależnych od rybołówstwa

A8-0044/2016

PECHRuža Tomašić

Termin

Zewnętrzny wymiar WPRyb, w tym umowy w sprawie połowów

A8-0052/2016

PECHLinnéa Engström

Debaty15:00 - 23:00

Walka z terroryzmem w związku z niedawnymi zamachami terrorystycznymi

Skuteczność obecnych środków służących zwalczaniu uchylania się od opodatkowania i prania pieniędzy w świetle niedawnej afery „Panama papers”

Przyjęte decyzje dotyczące przejrzystości podatku publicznego

Zasadnicze aspekty i najważniejsze kierunki wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (artykuł 36 TUE)

Sytuacja wGórskim Karabachu

Porozumienie polityczne i o współpracy UE-Kuba

Termin

UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej połączony, skonfliktowany i złożony

A8-0069/2016

AFETSandra Kalniete

Termin

Realizacja i przegląd strategii UE wobec Azji Środkowej

A8-0051/2016

AFETTamás Meszerics

Środa, 13 kwietnia 2016 r.

DEBATA PRIORYTETOWA09:00 - 12:00

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 marca 2016 r. i wyniki szczytu UE-Turcja

Uroczyste posiedzenie12:00 - 12:30

Wystąpienie prezydenta Republiki Portugalskiej Marcela Rebela de Sousy

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks

A8-0077/2016

BUDGVictor Negrescu

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/000 TA 2016 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji

A8-0078/2016

BUDGAndrey Novakov

Termin

Projekt budżetu korygującego nr 1/2016: Nowy instrument służący udzieleniu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii

A8-0130/2016

BUDGJosé Manuel Fernandes

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Samo Jereb

A8-0060/2016

 *

CONTBart Staes

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Mihails Kozlovs

A8-0059/2016

 *

CONTIgor Šoltes

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Jan Gregor

A8-0057/2016

 *

CONTIgor Šoltes

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Ladislav Balko

A8-0055/2016

 *

CONTIgor Šoltes

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Janusz Wojciechowski

A8-0061/2016

 *

CONTIgor Šoltes

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat

Termin

UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej połączony, skonfliktowany i złożony

A8-0069/2016

AFETSandra Kalniete

Termin

Realizacja i przegląd strategii UE wobec Azji Środkowej

A8-0051/2016

AFETTamás Meszerics

Termin

Epidemia wirusa Zika

Termin

Sytuacja w Polsce

Debaty15:00 - 23:00

Wspólna debata - Ochrona danych

Termin

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych

A8-0139/2016

 ***II

LIBEJan Philipp Albrecht

Termin

Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom

A8-0138/2016

 ***II

LIBEMarju Lauristin

Termin

Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR)

A8-0248/2015

 ***I

LIBETimothy Kirkhope

Termin

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji

Termin

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii

Termin

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Bośni i Hercegowiny

Termin

Ochrona tajemnic handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem

A8-0199/2015

 ***I

JURIConstance Le Grip

Termin

Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017

A8-0131/2016

BUDGIndrek Tarand

Przegląd współczynnika wsparcia MŚP

O-000045/2016

Komisja EuropejskaPPE

O-000057/2016

Komisja EuropejskaS&D

O-000060/2016

Komisja EuropejskaGUE/NGL

O-000065/2016

Komisja EuropejskaALDE

O-000066/2016

Komisja EuropejskaECR

  Czwartek, 14 kwietnia 2016 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Osiągnięcie celu przeciwdziałania ubóstwu w świetle rosnących kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe

A8-0040/2016

EMPLTamás Meszerics

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Termin

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych

A8-0139/2016

 ***II

LIBEJan Philipp Albrecht

Termin

Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom

A8-0138/2016

 ***II

LIBEMarju Lauristin

Termin

Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR)

A8-0248/2015

 ***I

LIBETimothy Kirkhope

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Termin

Ochrona tajemnic handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem

A8-0199/2015

 ***I

JURIConstance Le Grip

Termin

Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017

A8-0131/2016

BUDGIndrek Tarand

Termin

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji

Termin

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii

Termin

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Bośni i Hercegowiny

Termin

Osiągnięcie celu przeciwdziałania ubóstwu w świetle rosnących kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe

A8-0040/2016

EMPLTamás Meszerics

Termin

Sektor prywatny i rozwój

A8-0043/2016

DEVENirj Deva

Debaty15:00 - 17:00

Wpływ kryzysu imigracyjnego na sektor transportu w UE

Automatyczne kierowanie pojazdami

O-000004/2016

Komisja Europejska

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2018Informacja prawna