Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 22 juni 2016 - Torsdagen den 23 juni 2016192k

  Onsdagen den 22 juni 2016

Högtidligt möte15:00 - 15:30

Anförande av Reuven Rivlin, Staten Israels president

Debatt15:30 - 23:00

Arbetsplan

Tidsfrist

Massakrer i östra Kongo

Att förebygga radikalisering som leder till våldsam extremism och terrorism

Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd

USA-sanktioner som påverkar EU-företags verksamhet i Iran

O-000082/2016

EuropakommissionenINTA

Tidsfrist

Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020)

A8-0176/2016

CULTZdzisław Krasnodębski

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Torsdagen den 23 juni 2016

Debatt09:00 - 10:50

Gemensam debatt - Energi

Tidsfrist

Lägesrapport om förnybar energi

A8-0196/2016

ITREPaloma López Bermejo

Tidsfrist

Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet

A8-0199/2016

ITREMarkus Pieper

Högtidligt möte11:00 - 11:30

Anförande av Mahmoud Abbas, den palestinska myndighetens president

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar11:30 - 13:30

Tidsfrist

Utnämningar till undersökningskommittén för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt

Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (ramavtal)

A8-0193/2016

 ***

AFETRamona Nicole Mănescu

Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (utvidgningen 2004)

A8-0194/2016

 ***

AFETRamona Nicole Mănescu

Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Bulgariens och Rumäniens anslutning)

A8-0195/2016

 ***

AFETRamona Nicole Mănescu

Avtal EU-Monaco om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

A8-0206/2016

 *

ECONAndreas Schwab

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery

A8-0207/2016

BUDGVictor Negrescu

Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk

A8-0367/2015

 ***I

PECHGabriel Mato

Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd

A8-0128/2015

 ***I

PECHJarosław Wałęsa

Tidsfrist

Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden

A8-0209/2016

 *

JURIJean-Marie Cavada

Tidsfrist

Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

A8-0208/2016

 *

JURIJean-Marie Cavada

Tidsfrist

Massakrer i östra Kongo

Tidsfrist

Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020)

A8-0176/2016

CULTZdzisław Krasnodębski

Tidsfrist

Lägesrapport om förnybar energi

A8-0196/2016

ITREPaloma López Bermejo

Tidsfrist

Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet

A8-0199/2016

ITREMarkus Pieper

Senaste uppdatering: 7 maj 2018Rättsligt meddelande