Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 4. července 2016 - Čtvrtek, 7. července 2016225k

  Pondělí, 4. července 2016

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračování zasedání a plán práce

Mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Lhůta

Uprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Záruky pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

O-000094/2016

Evropská komiseEMPL

Lhůta

Označování energetické účinnosti štítky

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

  Úterý, 5. července 2016

Rozpravy08:30 - 12:50

Bilance nizozemského předsednictví Rady

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování13:00 - 14:30

Dohoda mezi EU a Peru o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

A8-0197/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

Mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Lhůta

Uprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Lhůta

Sociální a environmentální normy, lidská práva a sociální odpovědnost podniků

A8-0217/2016

INTAEleonora Forenza

Lhůta

Nová a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice

A8-0220/2016

INTATiziana Beghin

Lhůta

Boj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU

A8-0205/2016

AFETBarbara Lochbihler

Rozpravy15:00 - 23:00

Lhůta

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Lhůta

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Lhůta

Evropská pohraniční a pobřežní stráž

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Lhůta

Vysoká společná úroveň bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Lhůta

Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020

Sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

  Středa, 6. července 2016

Rozpravy09:00 - 12:20

Představení priorit slovenského předsednictví Rady

Lhůta

Příprava pracovního programu Komise na rok 2017

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Účast Ázerbájdžánu na programech Unie

A8-0210/2016

 ***

AFETNorica Nicolai

Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016: přebytek z roku 2015

A8-0212/2016

BUDGJosé Manuel Fernandes

Lhůta

Vysoká společná úroveň bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Lhůta

Označování energetické účinnosti štítky

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Lhůta

Evropská pohraniční a pobřežní stráž

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Lhůta

Evropská agentura pro námořní bezpečnost

A8-0215/2016

 ***I

TRANMichael Cramer

Lhůta

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

A8-0068/2016

 ***I

PECHAlain Cadec

Sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Lhůta

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Lhůta

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Lhůta

Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020

Lhůta

Příprava pracovního programu Komise na rok 2017

Lhůta

Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb

Lhůta

Námitka podle čl. 105 odst. 4: záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky, pokud jde o Bělorusko

Lhůta

Námitka podle čl. 105 odst. 4: stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky

Rozpravy15:00 - 23:00

Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Nové iniciativy související s mírovým procesem na Blízkém východě

Nová strategie EU pro Čínu

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2015

Lhůta

71. zasedání Valného shromáždění OSN

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Ochrana oznamovatelů

Revize standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku ze strany Basilejského výboru

Lhůta

Námitka podle článku 106: schválená zdravotnická tvrzení při označování potravin

  Čtvrtek, 7. července 2016

Rozpravy09:00 - 11:50

Lhůta

Provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

Lhůta

71. zasedání Valného shromáždění OSN

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Lhůta

Provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

Lhůta

Námitka podle článku 106: schválená zdravotnická tvrzení při označování potravin

Rozpravy15:00 - 17:00

Existence necelních překážek pro vývozce potravin na vnitřním trhu EU

O-000073/2016

Evropská komiseAGRI

Předávání osobních údajů Číně

Uplatňování zákona o minimální mzdě v odvětví dopravy

Poslední aktualizace: 7. května 2018Právní upozornění