Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 4 Ιουλίου 2016 - Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016247k

  Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016

Συζητήσεις17:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Προθεσμία

Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Εγγυήσεις για τη νεολαία και 'Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων'

O-000094/2016

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήEMPL

Προθεσμία

Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Τρίτη 5 Ιουλίου 2016

Συζητήσεις08:30 - 12:50

Επισκόπηση της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου13:00 - 14:30

Συμφωνία ΕΕ και Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

A8-0197/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Προθεσμία

Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Προθεσμία

Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη

A8-0217/2016

INTAEleonora Forenza

Προθεσμία

Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις

A8-0220/2016

INTATiziana Beghin

Προθεσμία

Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ

A8-0205/2016

AFETBarbara Lochbihler

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Προθεσμία

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Προθεσμία

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Προθεσμία

Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Προθεσμία

Υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Προθεσμία

Συνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

Γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

  Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016

Συζητήσεις09:00 - 12:20

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Σλοβακικής Προεδρίας

Προθεσμία

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:30

Συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης

A8-0210/2016

 ***

AFETNorica Nicolai

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016: πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2015

A8-0212/2016

BUDGJosé Manuel Fernandes

Προθεσμία

Υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Προθεσμία

Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Προθεσμία

Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Προθεσμία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

A8-0215/2016

 ***I

TRANMichael Cramer

Προθεσμία

Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

A8-0068/2016

 ***I

PECHAlain Cadec

Γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Προθεσμία

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Προθεσμία

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Προθεσμία

Συνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

Προθεσμία

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017

Προθεσμία

Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016

Προθεσμία

Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4: χορήγηση εγγύησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών όσον αφορά τη Λευκορωσία

Προθεσμία

Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4: καθορισμός της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας

Νέες πρωτοβουλίες σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

Νέα στρατηγική της ΕΕ για την Κίνα

Ετήσια έκθεση του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο

Προθεσμία

71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Προστασία των υπαλλήλων που καταγγέλλουν δυσλειτουργίες

Αναθεώρηση, εκ μέρους της Επιτροπής της Βασιλείας, της τυποποιημένης προσέγγισης για τον πιστωτικό κίνδυνο

Προθεσμία

Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: επιτρεπόμενoι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα

  Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προθεσμία

Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

Προθεσμία

71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Προθεσμία

Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

Προθεσμία

Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: επιτρεπόμενoι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα

Συζητήσεις15:00 - 17:00

Μη δασμολογικοί φραγμοί για τους εξαγωγείς τροφίμων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ

O-000073/2016

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήAGRI

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στην Κίνα

Εφαρμογή του νόμου για τον κατώτατο μισθό στον τομέα των μεταφορών

Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου