Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 4. juuli 2016 - Neljapäev, 7. juuli 2016216k

  Esmaspäev, 4. juuli 2016

Arutelud17:00 - 23:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate heite piirnormid

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Tähtaeg

Pagulased: sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus

O-000094/2016

Euroopa Ühenduste KomisjonEMPL

Tähtaeg

Energiamärgistus

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)

  Teisipäev, 5. juuli 2016

Arutelud08:30 - 12:50

Kokkuvõte nõukogu eesistujariigi Madalmaade eesistumisperioodist

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused13:00 - 14:30

ELi ja Peruu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping

A8-0197/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate heite piirnormid

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Tähtaeg

Pagulased: sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Tähtaeg

Sotsiaalsed ja keskkonnastandardid, inimõigused ja ettevõtja sotsiaalne vastutus

A8-0217/2016

INTAEleonora Forenza

Tähtaeg

Kaugelevaatav ja innovaatiline tulevane kaubandus- ja investeerimisstrateegia

A8-0220/2016

INTATiziana Beghin

Tähtaeg

Inimkaubanduse vastane võitlus ELi välissuhetes

A8-0205/2016

AFETBarbara Lochbihler

Arutelud15:00 - 23:00

Tähtaeg

Mitmeaastase finantsraamistiku (2014-2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamine ja Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Tähtaeg

Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Tähtaeg

Euroopa piiri- ja rannikuvalve

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Tähtaeg

Võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Tähtaeg

Koosmõju struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020" vahel

OLAFi järelevalvekomitee sekretariaat

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

  Kolmapäev, 6. juuli 2016

Arutelud09:00 - 12:20

Nõukogu eesistujariigi Slovakkia tegevuskava

Tähtaeg

Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:30 - 14:30

Aserbaidžaani osalemine liidu programmides

A8-0210/2016

 ***

AFETNorica Nicolai

Paranduselarve projekt nr 2/2016: 2015. aasta ülejääk

A8-0212/2016

BUDGJosé Manuel Fernandes

Tähtaeg

Võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Tähtaeg

Energiamärgistus

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Tähtaeg

Euroopa piiri- ja rannikuvalve

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Tähtaeg

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

A8-0215/2016

 ***I

TRANMichael Cramer

Tähtaeg

Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur

A8-0068/2016

 ***I

PECHAlain Cadec

OLAFi järelevalvekomitee sekretariaat

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Tähtaeg

Mitmeaastase finantsraamistiku (2014-2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamine ja Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Tähtaeg

Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Tähtaeg

Koosmõju struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020" vahel

Tähtaeg

Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine

Tähtaeg

Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 4 alusel: Euroopa Investeerimispangale ELi tagatise andmine tekkida võiva kahjumi puhuks seoses Valgevenega

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 4 alusel: omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude kehtestamine

Arutelud15:00 - 23:00

Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia

Lähis-Ida rahuprotsessiga seotud uued algatused

ELi uus Hiinat käsitlev strateegia

Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2015. aastal

Tähtaeg

ÜRO Peaassamblee 71. istungjärk

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Rikkumisest teatajate kaitsmine

Krediidiriski standardkäsitluse läbivaatamine Baseli komitee poolt

Tähtaeg

Vastuväide rakendusaktile: tervisealased väited, mida on lubatud esitada toidu kohta

  Neljapäev, 7. juuli 2016

Arutelud09:00 - 11:50

Tähtaeg

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)

Tähtaeg

ÜRO Peaassamblee 71. istungjärk

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Tähtaeg

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

Tähtaeg

Vastuväide rakendusaktile: tervisealased väited, mida on lubatud esitada toidu kohta

Arutelud15:00 - 17:00

Mittetariifsed tõkked toiduainete ekspordile ELi siseturul

O-000073/2016

Euroopa Ühenduste KomisjonAGRI

Isikuandmete edastamine Hiinasse

Miinimumpalga seaduse rakendamine transpordisektoris

Viimane päevakajastamine: 7. mai 2018Õigusalane teave