Esityslista
StrasbourgMaanantai 4. heinäkuuta 2016 - Torstai 7. heinäkuuta 2016215k

  Maanantai 4. heinäkuuta 2016

Keskustelut17:00 - 23:00

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Liikkuvien työkoneiden päästöraja-arvot

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Määräaika

Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite

O-000094/2016

Euroopan komissioEMPL

Määräaika

Energiatehokkuusmerkintä

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)

  Tiistai 5. heinäkuuta 2016

Keskustelut08:30 - 12:50

Katsaus Alankomaiden puheenjohtajakauteen

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset13:00 - 14:30

EU:n ja Perun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus

A8-0197/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

Liikkuvien työkoneiden päästöraja-arvot

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Määräaika

Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Määräaika

Sosiaali- ja ympäristönormit, ihmisoikeudet ja yritysten yhteiskuntavastuu

A8-0217/2016

INTAEleonora Forenza

Määräaika

Eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategia

A8-0220/2016

INTATiziana Beghin

Määräaika

Ihmiskaupan torjunta EU:n ulkosuhteissa

A8-0205/2016

AFETBarbara Lochbihler

Keskustelut15:00 - 23:00

Määräaika

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Määräaika

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Määräaika

Euroopan raja- ja rannikkovartiosto

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Määräaika

Yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistaminen koko unionissa

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Määräaika

Rakennerahastojen ja Horisontti 2020 -ohjelman väliset synergiat

OLAFin valvontakomitean sihteeristö

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

  Keskiviikko 6. heinäkuuta 2016

Keskustelut09:00 - 12:20

Slovakian puheenjohtajakauden ohjelman esittely

Määräaika

Komission vuoden 2017 työohjelman valmistelu

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:30 - 14:30

Azerbaidžanin osallistuminen unionin ohjelmiin

A8-0210/2016

 ***

AFETNorica Nicolai

Lisätalousarvioesitys nro 2/2016: varainhoitovuoden 2015 ylijäämä

A8-0212/2016

BUDGJosé Manuel Fernandes

Määräaika

Yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistaminen koko unionissa

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Määräaika

Energiatehokkuusmerkintä

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Määräaika

Euroopan raja- ja rannikkovartiosto

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Määräaika

Euroopan meriturvallisuusvirasto

A8-0215/2016

 ***I

TRANMichael Cramer

Määräaika

Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto

A8-0068/2016

 ***I

PECHAlain Cadec

OLAFin valvontakomitean sihteeristö

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Määräaika

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Määräaika

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Määräaika

Rakennerahastojen ja Horisontti 2020 -ohjelman väliset synergiat

Määräaika

Komission vuoden 2017 työohjelman valmistelu

Määräaika

Japanin päätös käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016

Määräaika

Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukainen vastustaminen: EU:n takuu Euroopan investointipankille mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta Valko-Venäjän osalta

Määräaika

Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukainen vastustaminen: omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan vähimmäisvaatimuksen asettaminen

Keskustelut15:00 - 23:00

Kokonaisvaltainen strategia EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten

Lähi-idän rauhanprosessiin liittyvät uudet aloitteet

EU:n uusi Kiinaa koskeva strategia

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015

Määräaika

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunto

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Väärinkäytösten paljastajien suojelu

Baselin komitean toteuttama luottoriskin standardimenetelmän tarkistaminen

Määräaika

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: elintarvikkeita koskevat sallitut terveysväitteet

  Torstai 7. heinäkuuta 2016

Keskustelut09:00 - 11:50

Määräaika

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpano

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)

Määräaika

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunto

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Määräaika

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpano

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

Määräaika

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: elintarvikkeita koskevat sallitut terveysväitteet

Keskustelut15:00 - 17:00

Elintarvikkeiden viejien muut kuin tulleihin liittyvät kaupan esteet EU:n sisämarkkinoilla

O-000073/2016

Euroopan komissioAGRI

Henkilötietojen siirtäminen Kiinaan

Minimipalkkalain soveltaminen liikennealalla

Päivitetty viimeksi: 7. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus