Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 4. srpnja 2016. - Četvrtak, 7. srpnja 2016.219k

  Ponedjeljak, 4. srpnja 2016.

Rasprave17:00 - 23:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Ograničenja emisija za izvancestovne pokretne strojeve

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Rok

Izbjeglice: uključivanje u društvo i integracija na tržište rada

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Jamstvo za mlade i Inicijativa za zapošljavanje mladih

O-000094/2016

Europska komisijaEMPL

Rok

Označivanje energetske učinkovitosti

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)

  Utorak, 5. srpnja 2016.

Rasprave08:30 - 12:50

Ocjena nizozemskog predsjedanja Vijećem

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja13:00 - 14:30

Sporazum između EU-a i Perua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

A8-0197/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

Ograničenja emisija za izvancestovne pokretne strojeve

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Rok

Izbjeglice: uključivanje u društvo i integracija na tržište rada

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Rok

Socijalni i ekološki standardi, ljudska prava i korporativna odgovornost

A8-0217/2016

INTAEleonora Forenza

Rok

Nova, inovativna i budućnosti okrenuta strategija za trgovinu i ulaganja

A8-0220/2016

INTATiziana Beghin

Rok

Borba protiv trgovine ljudima u vanjskim odnosima EU-a

A8-0205/2016

AFETBarbara Lochbihler

Rasprave15:00 - 23:00

Rok

Priprema poslijeizborne revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Rok

Odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Rok

Europska granična i obalna straža

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Rok

Visoka zajednička razina sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Rok

Sinergije između strukturnih fondova i programa Obzor 2020.

Tajništvo nadzornog odbora OLAF-a

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

  Srijeda, 6. srpnja 2016.

Rasprave09:00 - 12:20

Program aktivnosti slovačkog predsjedanja Vijećem

Rok

Priprema programa rada Komisije za 2017.

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:30 - 14:30

Sudjelovanje Azerbajdžana u programima Unije

A8-0210/2016

 ***

AFETNorica Nicolai

Nacrt izmjene proračuna br. 2/2016: višak iz 2015.

A8-0212/2016

BUDGJosé Manuel Fernandes

Rok

Visoka zajednička razina sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Rok

Označivanje energetske učinkovitosti

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Rok

Europska granična i obalna straža

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Rok

Europska agencija za pomorsku sigurnost

A8-0215/2016

 ***I

TRANMichael Cramer

Rok

Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice

A8-0068/2016

 ***I

PECHAlain Cadec

Tajništvo nadzornog odbora OLAF-a

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Rok

Priprema poslijeizborne revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Rok

Odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Rok

Sinergije između strukturnih fondova i programa Obzor 2020.

Rok

Priprema programa rada Komisije za 2017.

Rok

Odluka Japana da nastavi s lovom na kitove u sezoni 2015./2016.

Rok

Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika: jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u pogledu Bjelarusa

Rok

Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika: određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze

Rasprave15:00 - 23:00

Globalna strategija za vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a

Nove inicijative u vezi s mirovnim postupkom na Bliskom istoku

Nova strategija EU-a za Kinu

Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2015.

Rok

71. zasjedanje Opće skupštine UN-a

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Zaštita zviždača

Revizija standardiziranog pristupa kreditnom riziku koju provodi Bazelski odbor

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: dopuštene zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani

  Četvrtak, 7. srpnja 2016.

Rasprave09:00 - 11:50

Rok

Provedba Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)

Rok

71. zasjedanje Opće skupštine UN-a

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Rok

Provedba Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: dopuštene zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani

Rasprave15:00 - 17:00

Necarinske prepreke za izvoznike hrane na unutarnjem tržištu EU-a

O-000073/2016

Europska komisijaAGRI

Prijenos osobnih podataka u Kinu

Primjena zakona o minimalnoj plaći u prometnom sektoru

Posljednje ažuriranje: 7. svibnja 2018.Pravna napomena