Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2016 m. liepos 4 d. - Ketvirtadienis, 2016 m. liepos 7 d.223k

  Pirmadienis, 2016 m. liepos 4 d.

Diskusijos17:00 - 23:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų ribinės vertės

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Galutinis terminas

Pabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva

O-000094/2016

Europos KomisijaEMPL

Galutinis terminas

Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

  Antradienis, 2016 m. liepos 5 d.

Diskusijos08:30 - 12:50

Nyderlandų pirmininkavimo Tarybai apžvalga

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo13:00 - 14:30

Europos Sąjungos ir Peru Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju

A8-0197/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų ribinės vertės

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Galutinis terminas

Pabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Galutinis terminas

Socialiniai ir aplinkosaugos standartai, žmogaus teisės ir įmonių socialinė atsakomybė

A8-0217/2016

INTAEleonora Forenza

Galutinis terminas

Nauja perspektyvi ir novatoriška ateities strategija dėl prekybos ir investicijų

A8-0220/2016

INTATiziana Beghin

Galutinis terminas

Kova su prekyba žmonėmis ES išorės santykiuose

A8-0205/2016

AFETBarbara Lochbihler

Diskusijos15:00 - 23:00

Galutinis terminas

Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Galutinis terminas

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Galutinis terminas

Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Galutinis terminas

Aukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis visoje Sąjungoje

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Galutinis terminas

Struktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sąveika

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriatas

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

  Trečiadienis, 2016 m. liepos 6 d.

Diskusijos09:00 - 12:20

Slovakijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų pristatymas

Galutinis terminas

Komisijos 2017 m. darbo programos rengimas

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:30

ES ir Azerbaidžano pagrindų susitarimas

A8-0210/2016

 ***

AFETNorica Nicolai

Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projektas: 2015 finansinių metų pertekliaus įtraukimas

A8-0212/2016

BUDGJosé Manuel Fernandes

Galutinis terminas

Aukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis visoje Sąjungoje

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Galutinis terminas

Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Galutinis terminas

Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Galutinis terminas

Europos jūrų saugumo agentūra

A8-0215/2016

 ***I

TRANMichael Cramer

Galutinis terminas

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra

A8-0068/2016

 ***I

PECHAlain Cadec

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriatas

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Galutinis terminas

Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Galutinis terminas

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Galutinis terminas

Struktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sąveika

Galutinis terminas

Komisijos 2017 m. darbo programos rengimas

Galutinis terminas

Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį: Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija nuostoliams, susijusiems su Baltarusija, atlyginti

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagl Darbo tvarkos taisyklų 105 straipsnio 4 dalį: minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo nustatymas

Diskusijos15:00 - 23:00

Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija

Naujos iniciatyvos, susijusios su Artimųjų Rytų taikos procesu

Naujas ES strategija dėl Kinijos

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m.

Galutinis terminas

Rekomendacija dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Informatorių apsauga

Bazelio komiteto atliekamas standartizuoto kredito rizikos vertinimo metodo persvarstymas

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidžiami vartoti teiginiai apie maisto produktų sveikumą

  Ketvirtadienis, 2016 m. liepos 7 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Galutinis terminas

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

Galutinis terminas

Rekomendacija dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Galutinis terminas

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidžiami vartoti teiginiai apie maisto produktų sveikumą

Diskusijos15:00 - 17:00

Netarifinės prekybos kliūtys maisto produktų eksportuotojams ES vidaus rinkoje

O-000073/2016

Europos KomisijaAGRI

Asmens duomenų perdavimas į Kiniją.

Teisės aktų dėl minimalus darbo užmokesčio taikymas transporto sektoriuje

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 7 d.Teisinis pranešimas