Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2016. gada 4. jūlijs - Ceturtdiena, 2016. gada 7. jūlijs222k

  Pirmdiena, 2016. gada 4. jūlijs

Debates17:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas emisiju robežvērtības

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Termiņi

Bēgļi — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Garantija jauniešiem un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva

O-000094/2016

Eiropas KomisijaEMPL

Termiņi

Energoefektivitātes marķējums

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Otrdiena, 2016. gada 5. jūlijs

Debates08:30 - 12:50

Pārskats par Nīderlandes prezidentūras paveikto

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi13:00 - 14:30

ES un Peru nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

A8-0197/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

Autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas emisiju robežvērtības

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Termiņi

Bēgļi — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Termiņi

Sociālie un vides standarti, cilvēktiesības un uzņēmumu sociālā atbildība

A8-0217/2016

INTAEleonora Forenza

Termiņi

Jauna progresīva un inovatīva turpmākā stratēģija tirdzniecības un ieguldījumu jomā

A8-0220/2016

INTATiziana Beghin

Termiņi

Cilvēku tirdzniecības apkarošana ES ārējās attiecībās

A8-0205/2016

AFETBarbara Lochbihler

Debates15:00 - 23:00

Termiņi

Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Termiņi

Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Termiņi

Eiropas robežu un krasta apsardze

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Termiņi

Vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošība visā Savienībā

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Termiņi

Struktūrfondu un pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" sinerģija

OLAF Uzraudzības komitejas sekretariāts

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

  Trešdiena, 2016. gada 6. jūlijs

Debates09:00 - 12:20

Slovākijas prezidentūras darba programma

Termiņi

Komisijas 2017. gada darba programmas gatavošana

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

Azerbaidžānas līdzdalība Savienības programmās

A8-0210/2016

 ***

AFETNorica Nicolai

Budžeta grozījuma Nr. 2/2016 projekts — 2015. finanšu gada pārpalikums

A8-0212/2016

BUDGJosé Manuel Fernandes

Termiņi

Vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošība visā Savienībā

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Termiņi

Energoefektivitātes marķējums

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Termiņi

Eiropas robežu un krasta apsardze

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Termiņi

Eiropas Jūras drošības aģentūra

A8-0215/2016

 ***I

TRANMichael Cramer

Termiņi

Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

A8-0068/2016

 ***I

PECHAlain Cadec

OLAF Uzraudzības komitejas sekretariāts

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Termiņi

Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Termiņi

Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Termiņi

Struktūrfondu un pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" sinerģija

Termiņi

Komisijas 2017. gada darba programmas gatavošana

Termiņi

Japānas lēmums 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu — ES garantijas piešķiršana Eiropas Investīciju bankai attiecībā uz zaudējumiem no ieguldījumu projektiem Baltkrievijā

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu — minimuma prasības noteikšana pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām

Debates15:00 - 23:00

Globāla Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģija

Jaunas ar Tuvo Austrumu miera procesu saistītas iniciatīvas

Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu

Ikgadējais ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2015. gadā

Termiņi

ANO Ģenerālās asamblejas 71. sesija

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Trauksmes cēlēju aizsardzība

Bāzeles komitejas veiktā standartizētās pieejas attiecībā uz kredītrisku pārskatīšana

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļautās veselīguma norādes uz pārtikas produktiem

  Ceturtdiena, 2016. gada 7. jūlijs

Debates09:00 - 11:50

Termiņi

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošana

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

Termiņi

ANO Ģenerālās asamblejas 71. sesija

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Termiņi

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošana

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļautās veselīguma norādes uz pārtikas produktiem

Debates15:00 - 17:00

ES iekšējā tirgū pastāvošie ar tarifiem nesaistītie šķēršļi pārtikas eksportētājiem

O-000073/2016

Eiropas KomisijaAGRI

Personas datu nodošana Ķīnai

Minimālās algas likuma piemērošana transporta nozarē

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 7. maijsJuridisks paziņojums