Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 4 ta' Lulju 2016 - Il-Ħamis, 7 ta' Lulju 2016227k

  It-Tnejn, 4 ta' Lulju 2016

Dibattiti17:00 - 23:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Limiti tal-emissjonijiet għall-makkinarju mobbli mhux maħsub biex jintuża fit-triq

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Skadenza

Rifuġjati: inklużjoni soċjali u integrazzjoni fis-suq tax-xogħol

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

O-000094/2016

Kummissjoni EwropeaEMPL

Skadenza

It-tikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta, 5 ta' Lulju 2016

Dibattiti08:30 - 12:50

Analiżi tal-Presidenza Netherlandiża tal-Kunsill

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot13:00 - 14:30

Ftehim UE-Perù dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir

A8-0197/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

Limiti tal-emissjonijiet għall-makkinarju mobbli mhux maħsub biex jintuża fit-triq

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Skadenza

Rifuġjati: inklużjoni soċjali u integrazzjoni fis-suq tax-xogħol

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Skadenza

L-istandards soċjali u ambjentali, id-drittijiet tal-bniedem u r-responsabbiltà korporattiva

A8-0217/2016

INTAEleonora Forenza

Skadenza

Strateġija futura ġdida progressiva u innovattiva dwar il-kummerċ u l-investiment

A8-0220/2016

INTATiziana Beghin

Skadenza

Il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fir-relazzjonijiet esterni tal-UE

A8-0205/2016

AFETBarbara Lochbihler

Dibattiti15:00 - 23:00

Skadenza

Tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-Parlament qabel il-proposta tal-Kummissjoni

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Skadenza

Deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Skadenza

Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Skadenza

Livell għoli komuni ta' sigurtà tas-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni madwar l-Unjoni

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Skadenza

Sinerġiji bejn il-fondi strutturali u Orizzont 2020

Segretarjat tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

  L-Erbgħa, 6 ta' Lulju 2016

Dibattiti09:00 - 12:20

Preżentazzjoni tal-attivitajiet tal-Presidenza Slovakka tal-Kunsill

Skadenza

Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2017

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:30 - 14:30

Il-parteċipazzjoni tal-Ażerbajġan fi programmi tal-Unjoni

A8-0210/2016

 ***

AFETNorica Nicolai

Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2: surplus mill-2015

A8-0212/2016

BUDGJosé Manuel Fernandes

Skadenza

Livell għoli komuni ta' sigurtà tas-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni madwar l-Unjoni

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Skadenza

It-tikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Skadenza

Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Skadenza

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima

A8-0215/2016

 ***I

TRANMichael Cramer

Skadenza

Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd

A8-0068/2016

 ***I

PECHAlain Cadec

Segretarjat tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Skadenza

Tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-Parlament qabel il-proposta tal-Kummissjoni

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Skadenza

Deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Skadenza

Sinerġiji bejn il-fondi strutturali u Orizzont 2020

Skadenza

Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2017

Skadenza

Id-deċiżjoni tal-Ġappun li terġa' tibda l-kaċċa għall-balieni fl-istaġun 2015-2016

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(4): garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf fir-rigward tal-Belarussja

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(4): l-iffissar tar-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli

Dibattiti15:00 - 23:00

Strateġija globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni tal-UE

Inizjattivi ġodda marbuta mal-proċess ta' paċi fil-Lvant Nofsani

Strateġija ġdida tal-UE dwar iċ-Ċina

Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2015

Skadenza

Il-71 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Protezzjoni tal-informaturi

Reviżjoni tal-Kumitat ta' Basel tal-approċċ standardizzat għar-riskju ta' kreditu

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li jsiru fuq l-ikel

  Il-Ħamis, 7 ta' Lulju 2016

Dibattiti09:00 - 11:50

Skadenza

Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)

Skadenza

Il-71 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Skadenza

Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li jsiru fuq l-ikel

Dibattiti15:00 - 17:00

L-eżistenza ta' ostakli nontariffarji għall-esportaturi tal-ikel fis-suq intern tal-UE

O-000073/2016

Kummissjoni EwropeaAGRI

Trasferiment ta' data personali liċ-Ċina

Applikazzjoni tal-liġi dwar il-paga minima fis-settur tat-trasport

Aġġornata l-aħħar: 7 ta' Mejju 2018Avviż legali