Agenda
StraatsburgMaandag 4 juli 2016 - Donderdag 7 juli 2016220k

  Maandag 4 juli 2016

Debatten17:00 - 23:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Emissiegrenswaarden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Deadline

Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

O-000094/2016

De Europese CommissieEMPL

Deadline

Energie-efficiëntie-etikettering

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

  Dinsdag 5 juli 2016

Debatten08:30 - 12:50

Evaluatie van het Nederlandse voorzitterschap

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen13:00 - 14:30

Overeenkomst tussen de EU en Peru inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

A8-0197/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

Emissiegrenswaarden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Deadline

Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Deadline

Sociale en milieunormen, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen

A8-0217/2016

INTAEleonora Forenza

Deadline

Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen

A8-0220/2016

INTATiziana Beghin

Deadline

Bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU

A8-0205/2016

AFETBarbara Lochbihler

Debatten15:00 - 23:00

Deadline

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Deadline

Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Deadline

Europese grens- en kustwacht

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Deadline

Gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid in de Unie

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Deadline

Synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020

Secretariaat van het Comité van toezicht van OLAF

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

  Woensdag 6 juli 2016

Debatten09:00 - 12:20

Programma van activiteiten van het Slowaakse voorzitterschap

Deadline

Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie 2017

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

Deelname van Azerbeidzjan aan EU-programma's

A8-0210/2016

 ***

AFETNorica Nicolai

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2016: overschot van 2015

A8-0212/2016

BUDGJosé Manuel Fernandes

Deadline

Gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid in de Unie

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Deadline

Energie-efficiëntie-etikettering

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Deadline

Europese grens- en kustwacht

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Deadline

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

A8-0215/2016

 ***I

TRANMichael Cramer

Deadline

Communautair Bureau voor visserijcontrole

A8-0068/2016

 ***I

PECHAlain Cadec

Secretariaat van het Comité van toezicht van OLAF

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Deadline

Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Deadline

Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Deadline

Synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020

Deadline

Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie 2017

Deadline

Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te hervatten

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 105, lid 4: EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank wat betreft Belarus

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 105, lid 4: vaststelling van het minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva

Debatten15:00 - 23:00

Een algemene strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU

Nieuwe initiatieven in verband met het vredesproces in het Midden-Oosten

Nieuwe EU-strategie inzake China

Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2015

Deadline

71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Bescherming van klokkenluiders

Herziening van de gestandaardiseerde benadering van kredietrisico door het Bazelcomité

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 106: toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen

  Donderdag 7 juli 2016

Debatten09:00 - 11:50

Deadline

Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

Deadline

71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Deadline

Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 106: toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen

Debatten15:00 - 17:00

Non-tarifaire belemmeringen voor voedselexporteurs op de interne markt van de EU

O-000073/2016

De Europese CommissieAGRI

Overdracht van persoonsgegevens aan China

Toepassing van de wet op het minimumloon in de vervoersector

Laatst bijgewerkt op: 7 mei 2018Juridische mededeling