Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 4 iulie 2016 - Joi, 7 iulie 2016223k

  Luni, 4 iulie 2016

Dezbateri17:00 - 23:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Termen

Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

O-000094/2016

Comisia europeanăEMPL

Termen

Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

  Marţi, 5 iulie 2016

Dezbateri08:30 - 12:50

Evaluarea Președinției neerlandeze a Consiliului

VOTARE urmată de explicarea voturilor13:00 - 14:30

Acordul UE-Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

A8-0197/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Termen

Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Termen

Standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor

A8-0217/2016

INTAEleonora Forenza

Termen

O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile

A8-0220/2016

INTATiziana Beghin

Termen

Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE

A8-0205/2016

AFETBarbara Lochbihler

Dezbateri15:00 - 23:00

Termen

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Termen

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Termen

Paza europeană de frontieră și de coastă

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Termen

Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Termen

Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020

Secretariatul Comitetului de supraveghere a OLAF

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

  Miercuri, 6 iulie 2016

Dezbateri09:00 - 12:20

Programul activităților Președinției slovace a Consiliului

Termen

Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2017

VOTARE urmată de explicarea voturilor12:30 - 14:30

Acordul-cadru dintre UE și Azerbaidjan

A8-0210/2016

 ***

AFETNorica Nicolai

Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016: excedentul din 2015

A8-0212/2016

BUDGJosé Manuel Fernandes

Termen

Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Termen

Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Termen

Paza europeană de frontieră și de coastă

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Termen

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă

A8-0215/2016

 ***I

TRANMichael Cramer

Termen

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului

A8-0068/2016

 ***I

PECHAlain Cadec

Secretariatul Comitetului de supraveghere a OLAF

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Termen

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Termen

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Termen

Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020

Termen

Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2017

Termen

Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016

Termen

Obiecție în temeiul articolului 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Garanția UE acordată Băncii Europene de Investiții pentru pierderi în ceea ce privește Belarus

Termen

Obiecție în temeiul articolului 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Stabilirea cerinței minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile

Dezbateri15:00 - 23:00

O strategie globală privind politica externă și de securitate a UE

Noi inițiative legate de procesul de pace din Orientul Mijlociu

Noua strategie a UE cu privire la China

Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume

Termen

Cea de-a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Protejarea denunțătorilor

Revizuirea de către Comitetul de la Basel a abordării standardizate a riscului de credit

Termen

Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare

  Joi, 7 iulie 2016

Dezbateri09:00 - 11:50

Termen

Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

VOTARE urmată de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

Termen

Cea de-a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Termen

Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

Termen

Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare

Dezbateri15:00 - 17:00

Bariere netarifare pentru exportatorii de produse alimentare pe piața internă a UE

O-000073/2016

Comisia europeanăAGRI

Transferul de date cu caracter personal către China

Introducerea unor legi privind salariul minim în sectorul transporturilor

Ultima actualizare: 7 mai 2018Notă juridică