Program
ŠtrasburgPondelok, 4. júla 2016 - Štvrtok, 7. júla 2016226k

  Pondelok, 4. júla 2016

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Emisné limity necestných pojazdných strojov

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Termín

Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia na trhu práce

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

O-000094/2016

Európska komisiaEMPL

Termín

Označovanie energetickej účinnosti

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 5. júla 2016

Rozpravy08:30 - 12:50

Bilancia holandského predsedníctva

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania13:00 - 14:30

Dohoda medzi EÚ a Peru o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

A8-0197/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

Emisné limity necestných pojazdných strojov

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Termín

Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia na trhu práce

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Termín

Sociálne a environmentálne normy, ľudské práva a sociálna zodpovednosť podnikov

A8-0217/2016

INTAEleonora Forenza

Termín

Nová inovatívna stratégia v oblasti obchodu a investícií orientovaná na budúcnosť

A8-0220/2016

INTATiziana Beghin

Termín

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ

A8-0205/2016

AFETBarbara Lochbihler

Rozpravy15:00 - 23:00

Termín

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Termín

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Termín

Európska pohraničná a pobrežná stráž

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Termín

Vysoká spoločná úroveň bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Termín

Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020

Sekretariát dozorného výboru úradu OLAF

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

  Streda, 6. júla 2016

Rozpravy09:00 - 12:20

Program činností slovenského predsedníctva

Termín

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:30

Účasť Azerbajdžanu na programoch Únie

A8-0210/2016

 ***

AFETNorica Nicolai

Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016: prebytok z roku 2015

A8-0212/2016

BUDGJosé Manuel Fernandes

Termín

Vysoká spoločná úroveň bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Termín

Označovanie energetickej účinnosti

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Termín

Európska pohraničná a pobrežná stráž

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Termín

Európska námorná bezpečnostná agentúra

A8-0215/2016

 ***I

TRANMichael Cramer

Termín

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

A8-0068/2016

 ***I

PECHAlain Cadec

Sekretariát dozorného výboru úradu OLAF

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Termín

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Termín

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Termín

Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020

Termín

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017

Termín

Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016

Termín

Námietka podľa článku 106 ods. 4: záruka EÚ Európskej investičnej banke za straty, pokiaľ ide o Bielorusko

Termín

Námietka podľa článku 106 ods. 4: stanovovanie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky

Rozpravy15:00 - 23:00

Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ

Nové iniciatívy súvisiace s mierovým procesom na Blízkom východe

Nová stratégia EÚ vo vzťahu k Číne

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2015

Termín

71. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Ochrana oznamovateľov

Revízia štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku Bazilejského výboru pre bankový dohľad

Termín

Námietka podľa článku 106: povolené zdravotné tvrdenia o potravinách

  Štvrtok, 7. júla 2016

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

Termín

71. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Termín

Vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

Termín

Námietka podľa článku 106: povolené zdravotné tvrdenia o potravinách

Rozpravy15:00 - 17:00

Necolné prekážky obchodu pre vývozcov potravín na vnútornom trhu EÚ

O-000073/2016

Európska komisiaAGRI

Prenos osobných údajov do Číny

Uplatňovanie zákona o minimálnej mzde v sektore dopravy

Posledná úprava: 7. mája 2018Právne oznámenie