Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 4. julij 2016 - Četrtek, 7. julij 2016217k

  Ponedeljek, 4. julij 2016

Razprave17:00 - 23:00

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

Mejne vrednosti emisij za necestno mobilno mehanizacijo

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Rok

Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih

O-000094/2016

Evropska komisijaEMPL

Rok

Označevanje energijske učinkovitosti

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Torek, 5. julij 2016

Razprave08:30 - 12:50

Pregled dela nizozemskega predsedstva Sveta

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov13:00 - 14:30

Sporazum med EU in Perujem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje

A8-0197/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

Mejne vrednosti emisij za necestno mobilno mehanizacijo

A8-0276/2015

 ***I

ENVIElisabetta Gardini

Rok

Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela

A8-0204/2016

EMPLBrando Benifei

Rok

Socialni in okoljski standardi, človekove pravice in družbena odgovornost

A8-0217/2016

INTAEleonora Forenza

Rok

V prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe

A8-0220/2016

INTATiziana Beghin

Rok

Boj proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU

A8-0205/2016

AFETBarbara Lochbihler

Razprave15:00 - 23:00

Rok

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Rok

Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Rok

Evropska mejna in obalna straža

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Rok

Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Rok

Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020

Sekretariat nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

  Sreda, 6. julij 2016

Razprave09:00 - 12:20

Program dejavnosti slovaškega predsedstva Sveta

Rok

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:30 - 14:30

Sodelovanje Azerbajdžana v programih Unije

A8-0210/2016

 ***

AFETNorica Nicolai

Predlog spremembe proračuna št. 2/2016: presežek iz proračunskega leta 2015

A8-0212/2016

BUDGJosé Manuel Fernandes

Rok

Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji

A8-0211/2016

 ***II

IMCOAndreas Schwab

Rok

Označevanje energijske učinkovitosti

A8-0213/2016

 ***I

ITREDario Tamburrano

Rok

Evropska mejna in obalna straža

A8-0200/2016

 ***I

LIBEArtis Pabriks

Rok

Evropska agencija za pomorsko varnost

A8-0215/2016

 ***I

TRANMichael Cramer

Rok

Agencija Skupnosti za nadzor ribištva

A8-0068/2016

 ***I

PECHAlain Cadec

Sekretariat nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam

A8-0188/2016

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Rok

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije

A8-0224/2016

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Rok

Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)

A8-0223/2016

TAX2Jeppe Kofod, Michael Theurer

Rok

Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020

Rok

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017

Rok

Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016

Rok

Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube, kar zadeva Belorusijo

Rok

Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: določitev minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti

Razprave15:00 - 23:00

Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko EU

Nove pobude v zvezi z mirovnim procesom na Bližnjem vzhodu

Nova strategija EU o Kitajski

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2015

Rok

71. zasedanje generalne skupščine ZN

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Zaščita prijaviteljev nepravilnosti

Revizija standardiziranega pristopa za kreditno tveganje v Baselskem odboru

Rok

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih

  Četrtek, 7. julij 2016

Razprave09:00 - 11:50

Rok

Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:00 - 14:00

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

Rok

71. zasedanje generalne skupščine ZN

A8-0146/2016

AFETAndrey Kovatchev

Rok

Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov

A8-0203/2016

EMPLHelga Stevens

Rok

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih

Razprave15:00 - 17:00

Netarifne ovire za izvoznike hrane na notranjem trgu EU

O-000073/2016

Evropska komisijaAGRI

Prenos osebnih podatkov na Kitajsko

Uporaba zakona o minimalni plači v prometnem sektorju

Zadnja posodobitev: 7. maj 2018Pravno obvestilo