Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2016 m. rugsėjo 12 d. - Ketvirtadienis, 2016 m. rugsėjo 15 d.234k

  Pirmadienis, 2016 m. rugsėjo 12 d.

Diskusijos17:00 - 23:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

ES patikos fondas Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba

A8-0221/2016

DEVEIgnazio Corrao

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

  Antradienis, 2016 m. rugsėjo 13 d.

Diskusijos09:00 - 12:20

G 20 aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai

Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai

A8-0246/2016

EMISPablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:30

Sanglaudos politika ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos, skirtos pažangiosios specializacijos (RIS3) iniciatyvai

A8-0159/2016

REGIRamón Luis Valcárcel Siso

Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir novatoriškos priemonės

A8-0202/2016

REGIIskra Mihaylova

Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai

A8-0246/2016

EMISPablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy

Prašymas atšaukti Parlamento nario Istváno Ujhelyi (István Ujhelyi) imunitetą

A8-0229/2016

JURITadeusz Zwiefka

Prašymas ginti Parlamento nario Rosario Crocettos (Rosario Crocetta) imunitetą

A8-0230/2016

JURIHeidi Hautala

Prašymas atšaukti Parlamento nario Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą

A8-0233/2016

JURIGilles Lebreton

ES ir Kinijos susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu

A8-0231/2016

 ***

INTAIuliu Winkler

ES ir Urugvajaus susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu

A8-0241/2016

 ***

INTAPablo Zalba Bidegain

Audito Rūmų nario skyrimas: Lazaros Stavrou Lazarou

A8-0258/2016

 

CONTIgor Šoltes

Audito Rūmų nario skyrimas: João Figueiredo

A8-0259/2016

 

CONTIgor Šoltes

Audito Rūmų nario skyrimas: Leo Brincat

A8-0257/2016

 

CONTIgor Šoltes

Galutinis terminas

Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai)

A8-0240/2016

 ***II

INTABernd Lange

Galutinis terminas

Gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistika

A8-0184/2016

 ***I

ITREBarbara Kappel

Galutinis terminas

Naujo energijos rinkos modelio kūrimas

A8-0214/2016

ITREWerner Langen

Galutinis terminas

ES šildymo ir vėsinimo strategija

A8-0232/2016

ITREAdam Gierek

Galutinis terminas

MVĮ konkurencingumo didinimas

A8-0162/2016

REGIRosa D'Amato

Galutinis terminas

ES Alpių regiono strategija

A8-0226/2016

REGIMercedes Bresso

Galutinis terminas

ES patikos fondas Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba

A8-0221/2016

DEVEIgnazio Corrao

Galutinis terminas

Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimas

A8-0253/2016

EMPL, FEMMTatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė

Diskusijos15:00 - 24:00

Galutinis terminas

Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje

Padėtis Turkijoje

Padėtis po rinkimų Gabone

JT aukšto lygio susitikimuas siekiant spręsti didelių pabėgėlių ir migrantų srautų problemą

Galutinis terminas

ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis

A8-0249/2016

AFETFabio Massimo Castaldo

Galutinis terminas

Socialinis dempingas ES

A8-0255/2016

EMPLGuillaume Balas

Tarybos pozicijos dėl 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas

Galutinis terminas

CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai

O-000088/2016

Europos Sąjungos TarybaENVI

O-000089/2016

Europos KomisijaENVI

  Trečiadienis, 2016 m. rugsėjo 14 d.

PRIORITETINĖS DISKUSIJOS09:00 - 11:50

Sąjungos padėtis

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

ES ir Šveicarijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo protokolas (Kroatijos įstojimas)

A8-0216/2016

 ***

EMPLDanuta Jazłowiecka

Trišalis socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais

A8-0252/2016

 ***

EMPLCsaba Sógor

Galutinis terminas

Vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai

A8-0256/2016

 ***II

TRANIvo Belet

ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas

A8-0242/2016

 ***

INTAAlexander Graf Lambsdorff

Galutinis terminas

Susitarimas dėl Konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įgyvendinimo

Galutinis terminas

Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje

Galutinis terminas

ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis

A8-0249/2016

AFETFabio Massimo Castaldo

Galutinis terminas

Socialinis dempingas ES

A8-0255/2016

EMPLGuillaume Balas

Galutinis terminas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų

Diskusijos15:00 - 24:00

Galutinis terminas

Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus

Sprendimas dėl valstybės pagalbos bendrovei „Apple“

Galutinis terminas

Europos kelionės dokumentas, naudojamas grąžinant nelegaliai gyvenančius trečiųjų šalių piliečius

A8-0201/2016

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Galutinis terminas

Prieglobstis: laikinųjų priemonių nustatymas Italijos ir Graikijos labui

A8-0236/2016

 *

LIBESka Keller

Galutinis terminas

Valstybių narių užimtumo politikos gairės

A8-0247/2016

 *

EMPLLaura Agea

Galutinis terminas

Pašto paslaugų direktyvos taikymas

A8-0254/2016

TRANMarkus Ferber

Galutinis terminas

Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą

A8-0238/2016

 ***I

ECONPetr Ježek

  Ketvirtadienis, 2016 m. rugsėjo 15 d.

Diskusijos08:00 - 11:50

Minimalių pajamų sistemos ES

O-000087/2016

Europos KomisijaEMPL

Galutinis terminas

Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos taikymas

A8-0225/2016

EMPLRenate Weber

Galutinis terminas

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veikla, poveikis ir pridėtinė vertė

A8-0227/2016

EMPLMarian Harkin

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Europos Komisijos nario skyrimas. Julian King (UK)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

Galutinis terminas

Europos kelionės dokumentas, naudojamas grąžinant nelegaliai gyvenančius trečiųjų šalių piliečius

A8-0201/2016

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Galutinis terminas

Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą

A8-0238/2016

 ***I

ECONPetr Ježek

Galutinis terminas

Prieglobstis: laikinųjų priemonių nustatymas Italijos ir Graikijos labui

A8-0236/2016

 *

LIBESka Keller

Galutinis terminas

Valstybių narių užimtumo politikos gairės

A8-0247/2016

 *

EMPLLaura Agea

Galutinis terminas

CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai

Galutinis terminas

Pašto paslaugų direktyvos taikymas

A8-0254/2016

TRANMarkus Ferber

Galutinis terminas

MVĮ galimybės gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje

A8-0222/2016

ECONOthmar Karas

Galutinis terminas

Kaip kuo geriau pasinaudoti MVĮ darbo vietų kūrimo galimybėmis?

A8-0248/2016

EMPLZdzisław Krasnodębski

Galutinis terminas

Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos taikymas

A8-0225/2016

EMPLRenate Weber

Galutinis terminas

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veikla, poveikis ir pridėtinė vertė

A8-0227/2016

EMPLMarian Harkin

Diskusijos15:00 - 17:00

Susitarimai dėl varžybų baigties

O-000102/2016

Europos KomisijaCULT

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 7 d.Teisinis pranešimas