Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 13 noiembrie 2017 - Joi, 16 noiembrie 2017226k

  Luni, 13 noiembrie 2017

Dezbateri17:00 - 23:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Termen

Tipologiile teritoriilor (Tercet)

A8-0231/2017

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Termen

Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare

A8-0338/2016

 ***I

TRANGesine Meissner

Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE

A8-0330/2017

TRANDieter-Lebrecht Koch

Persecutarea creștinilor în lume

Protejarea habitatelor marine de coastă: cazul speciei Posidonia oceanica

O-000076/2017

ComisiaPECH, ENVI

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

  Marţi, 14 noiembrie 2017

Dezbateri09:00 - 11:50

Paradise Papers

Termen

Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului

A8-0077/2017

 ***I

IMCOOlga Sehnalová

(Decernarea Premiului LUX)12:00 - 12:30

(Decernarea Premiului LUX)

VOTARE urmată de explicarea voturilor12:30 - 14:30

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/004 IT/Almaviva

A8-0346/2017

BUDGDaniele Viotti

Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE

A8-0330/2017

TRANDieter-Lebrecht Koch

Termen

Tipologiile teritoriilor (Tercet)

A8-0231/2017

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Termen

Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare

A8-0338/2016

 ***I

TRANGesine Meissner

Termen

Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului

A8-0077/2017

 ***I

IMCOOlga Sehnalová

Termen

Utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice

A8-0329/2017

REGIIratxe García Pérez

Termen

Planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul

A8-0326/2017

ECONOlle Ludvigsson

Dezbateri15:00 - 23:00

Termen

Statul de drept în Malta

Termen

Negocierile multilaterale în vederea celei de-a 11-a ediții a Conferinței ministeriale a OMC

Termen

Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017

A8-0308/2017

AFETLaima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein

Termen

Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene

A8-0236/2017

 ***I

INTASalvatore Cicu

Termen

Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării

A8-0334/2017

DEVEMaurice Ponga

Termen

Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie

O-000067/2017

ComisiaENVI

  Miercuri, 15 noiembrie 2017

Dezbateri09:00 - 11:50

Termen

Situația statului de drept și a democrației în Polonia

Planul de iarnă pentru solicitanții de azil

Şedinţă solemnă12:00 - 12:30

Discursul lui Andrej Kiska, președintele Republicii Slovace

VOTARE urmată de explicarea voturilor12:30 - 14:30

Termen

Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (pentru a o înlocui pe Ildikó Gáll-Pelcz)

Termen

Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (pentru a-l înlocui pe Alexander Graf Lambsdorff)

Perioada pentru adoptarea actelor delegate

A8-0332/2017

 ***I

TRANGesine Meissner

Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Karel Pinxten

A8-0336/2017

 *

CONTIndrek Tarand

Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Pietro Russo

A8-0337/2017

 *

CONTIndrek Tarand

Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Hannu Takkula

A8-0338/2017

 *

CONTIndrek Tarand

Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Baudilio Tomé Muguruza

A8-0342/2017

 *

CONTIndrek Tarand

Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Bettina Jakobsen

A8-0341/2017

 *

CONTIndrek Tarand

Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo

A8-0343/2017

 *

CONTIndrek Tarand

Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Iliana Ivanova

A8-0344/2017

 *

CONTIndrek Tarand

Termen

Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene

A8-0236/2017

 ***I

INTASalvatore Cicu

Termen

Statul de drept în Malta

Termen

Negocierile multilaterale în vederea celei de-a 11-a ediții a Conferinței ministeriale a OMC

Termen

Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017

A8-0308/2017

AFETLaima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein

Termen

Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie

Termen

Situația statului de drept și a democrației în Polonia

Dezbateri15:00 - 23:00

Moștenirea revoluției totalitare bolșevice din 1917

Decizie adoptată cu privire la cel de-al doilea pachet privind mobilitatea

Termen

Activitățile Ombudsmanului European în 2016

A8-0328/2017

PETIMarlene Mizzi

Termen

Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR)

O-000065/2017

ConsiliulENVI

O-000066/2017

ComisiaENVI

Termen

Combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice

A8-0340/2017

EMPLJavi López

Interdicția impusă de Rusia - sectorul UE al fructelor și legumelor

O-000082/2017

ComisiaAGRI

  Joi, 16 noiembrie 2017

Dezbateri09:00 - 11:50

Dezbatere comună - UE-Noua Zeelandă

Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (aprobare)

A8-0327/2017

 ***

AFETCharles Tannock

Termen

Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (rezoluție)

A8-0333/2017

AFETCharles Tannock

VOTARE urmată de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

Stabilirea criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare)

A8-0345/2017

 ***I

LIBECecilia Wikström

Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (aprobare)

A8-0327/2017

 ***

AFETCharles Tannock

Termen

Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (rezoluție)

A8-0333/2017

AFETCharles Tannock

Termen

Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării

A8-0334/2017

DEVEMaurice Ponga

Termen

Activitățile Ombudsmanului European în 2016

A8-0328/2017

PETIMarlene Mizzi

Termen

Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR)

Termen

Combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice

A8-0340/2017

EMPLJavi López

Dezbateri15:00 - 16:00

2018 - Anul turismului UE-China

O-000071/2017

ComisiaCULT

Ultima actualizare: 5 aprilie 2018Notă juridică