Dagsorden
StrasbourgMandag den 15. januar 2018 - Torsdag den 18. januar 2018223k

  Mandag den 15. januar 2018

Forhandling17:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger

A8-0381/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO)

A8-0377/2017

 ***I

PECHLinnéa Engström

Gennemførelsen af EU's makroregionale strategier

A8-0389/2017

REGIAndrea Cozzolino

Gennemførelse af forordning (EU) nr. 2015/1839 for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland

O-000100/2017

Kommissionen REGI

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Tirsdag den 16. januar 2018

Forhandling09:00 - 11:50

Status over det estiske rådsformandskab

Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 14.-15. december 2017

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO)

A8-0377/2017

 ***I

PECHLinnéa Engström

Gennemførelsen af EU's makroregionale strategier

A8-0389/2017

REGIAndrea Cozzolino

Frist

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger

A8-0381/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Frist

International havforvaltning: en dagsorden for havenes fremtid i forbindelse med de bæredygtige udviklingsmål for 2030

A8-0399/2017

ENVIJosé Inácio Faria

Frist

Kvinder, ligestilling og klimaretfærdighed

A8-0403/2017

FEMMLinnéa Engström

Forhandling15:00 - 23:00

EU-støtte til fredsprocessen i Colombia

Situationen i Iran

Situationen i Kenya

Kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

A8-0390/2017

 ***I

INTAKlaus Buchner

Kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i EU's handelsaftaler

O-000098/2017

Kommissionen INTA

  Onsdag den 17. januar 2018

PRIORITERET FORHANDLING09:00 - 10:30

Præsentation af det bulgarske formandskabs aktivitetsprogram

PRIORITERET FORHANDLING10:30 - 12:20

Drøftelse med Irlands premierminister, Leo Eric Varadkar, om Europas fremtid

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:30 - 14:30

Kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

A8-0390/2017

 ***I

INTAKlaus Buchner

Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Eva Lindström

A8-0003/2018

 *

CONTIndrek Tarand

Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Tony James Murphy

A8-0002/2018

 *

CONTIndrek Tarand

Frist

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning)

A8-0392/2017

 ***I

ITREJosé Blanco López

Frist

Energieffektivitet

A8-0391/2017

 ***I

ITREMiroslav Poche

Frist

Forvaltning af energiunionen

A8-0402/2017

 ***I

ENVI, ITREMichèle Rivasi, Claude Turmes

Forhandling15:00 - 23:00

Rusland - indvirkningen af propaganda på EU-medlemsstaterne

Frist

Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne

A8-0406/2017

EMPLRomana Tomc

Afgørelse om plaststrategien

Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser

A8-0388/2017

 *

JURITadeusz Zwiefka

Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap

A8-0400/2017

 ***

JURIMax Andersson

Bekæmpelse af handel med kvinder og piger med henblik på seksuel udnyttelse og udnyttelse som arbejdskraft i EU

O-000094/2017

Kommissionen PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

Europæisk år for kulturarv 2018

  Torsdag den 18. januar 2018

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Gennemførelse af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer og behovet for reform af liberale erhverv

A8-0401/2017

IMCONicola Danti

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap

A8-0400/2017

 ***

JURIMax Andersson

Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser

A8-0388/2017

 *

JURITadeusz Zwiefka

Frist

Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne

A8-0406/2017

EMPLRomana Tomc

Frist

Gennemførelse af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer og behovet for reform af liberale erhverv

A8-0401/2017

IMCONicola Danti

Større forespørgsler15:00 - 16:00

Større forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b)

Seneste opdatering: 3. april 2018Juridisk meddelelse