Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 12 marca 2018 r. - Czwartek, 15 marca 2018 r.233k

  Poniedziałek, 12 marca 2018 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej

Termin

Równouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE

A8-0023/2018

INTA, FEMMEleonora Forenza, Malin Björk

Walka z przemocą wobec kobiet i dziewcząt i ratyfikacja konwencji stambulskiej przez państwa członkowskie UE

Termin

Transgraniczne usługi doręczania paczek

A8-0315/2017

 ***I

TRANLucy Anderson

Termin

Wstępna kwalifikacja i okresowe szkolenie kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz prawa jazdy

A8-0321/2017

 ***I

TRANPeter Lundgren

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 13 marca 2018 r.

DEBATY PRIORYTETOWE09:00 - 12:20

Termin

Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które ma się odbyć w dniach 22–23 marca

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Wykonanie protokołu w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali

A8-0034/2018

 ***

BUDGJean Arthuis

Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

A8-0029/2018

 ***

INTADaniel Caspary

Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych

A8-0036/2018

TRANIstván Ujhelyi

Termin

Transgraniczne usługi doręczania paczek

A8-0315/2017

 ***I

TRANLucy Anderson

Termin

Wstępna kwalifikacja i okresowe szkolenie kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz prawa jazdy

A8-0321/2017

 ***I

TRANPeter Lundgren

Ustanowienie europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego mającego na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Termin

Równouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE

A8-0023/2018

INTA, FEMMEleonora Forenza, Malin Björk

Termin

Słabiej rozwinięte regiony UE

A8-0046/2018

REGIMichela Giuffrida

Termin

Rola regionów i miast UE we wdrażaniu porozumienia paryskiego z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatu

A8-0045/2018

REGIÁngela Vallina

Debaty15:00 - 23:00

Wspólna debata - WRF i zasoby własne po roku 2020

Termin

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.

A8-0048/2018

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Termin

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

A8-0041/2018

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Termin

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III

A8-0062/2018

BUDGDaniele Viotti

Termin

Sytuacja w Syrii

Perspektywy UE na pierwsze posiedzenie Wspólnej Rady UE–Kuba

Nowy program na rzecz stosunków między UE i Azją Środkową w ramach 13. dorocznego posiedzenia ministrów

  Środa, 14 marca 2018 r.

Debaty08:30 - 10:00

Decyzja Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na stal i aluminium

Debaty10:00 - 11:50

Debata na temat przyszłości Europy z udziałem premiera Portugalii Antónia Costy

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Termin

Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa

Statystyka transportu kolejowego

A8-0038/2018

 ***I

TRANKarima Delli

Mianowanie wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego

A8-0056/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termin

Środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu

A8-0026/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Termin

Dalsza pomoc makrofinansowa dla Gruzji

A8-0028/2018

 ***I

INTAHannu Takkula

Termin

Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku – EGF/2017/008 DE/Goodyear

A8-0061/2018

BUDGIngeborg Gräßle

Termin

Skład osobowy Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania

Termin

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.

A8-0048/2018

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Termin

Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

A8-0041/2018

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Termin

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018

A8-0047/2018

ECONHugues Bayet

Termin

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r.

A8-0052/2018

EMPLKrzysztof Hetman

Debaty15:00 - 23:00

Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania cyberprzestępczości - zagrożenie dla usług publicznych

Termin

Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej

Termin

Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek)

O-000006/2018

KomisjaAGRI, INTA

Termin

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Termin

Lepszej jakości usługi w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass)

A8-0244/2017

 ***I

EMPL, CULTThomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

Termin

Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2014-2020)

A8-0369/2017

 ***I

CULTSilvia Costa

  Czwartek, 15 marca 2018 r.

Debaty09:00 - 11:50

Wspólna debata - Minerały z regionów ogarniętych konfliktami

Wykonanie rozporządzenia w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami

O-000017/2018

KomisjaINTA

Środki towarzyszące związane z minerałami z regionów ogarniętych konfliktami

O-000016/2018

KomisjaDEVE

Plan działania w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

A8-0058/2018

 ***

PECHJoão Ferreira

Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (rezolucja)

A8-0055/2018

PECHJoão Ferreira

Termin

Lepszej jakości usługi w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass)

A8-0244/2017

 ***I

EMPL, CULTThomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

Termin

Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2014-2020)

A8-0369/2017

 ***I

CULTSilvia Costa

Termin

Siedziba Europejskiej Agencji Leków

A8-0063/2018

 ***I

ENVIGiovanni La Via

Termin

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB)

A8-0051/2018

 *

ECONAlain Lamassoure

Termin

Wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych

A8-0050/2018

 *

ECONPaul Tang

Termin

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III

A8-0062/2018

BUDGDaniele Viotti

Termin

Sytuacja w Syrii

Termin

Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek)

Termin

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Debaty15:00 - 16:00

Rezerwa na wykonanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

O-000005/2018

KomisjaREGI

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2018Informacja prawna