Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 12 martie 2018 - Joi, 15 martie 2018232k

  Luni, 12 martie 2018

Dezbateri17:00 - 23:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Termen

Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene

Termen

Egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE

A8-0023/2018

INTA, FEMMEleonora Forenza, Malin Björk

Combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor și ratificarea Convenției de la Istanbul de către statele membre ale UE

Termen

Serviciile de livrare transfrontalieră de colete

A8-0315/2017

 ***I

TRANLucy Anderson

Termen

Calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere și permisele de conducere

A8-0321/2017

 ***I

TRANPeter Lundgren

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

  Marţi, 13 martie 2018

DEZBATERI PRIORITARE09:00 - 12:20

Termen

Orientări privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit

Pregătirea reuniunii Consiliului European din 22-23 martie 2018

VOT urmat de explicarea voturilor12:30 - 14:30

Punerea în aplicare a Protocolului privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel

A8-0034/2018

 ***

BUDGJean Arthuis

Acordul dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal

A8-0029/2018

 ***

INTADaniel Caspary

O strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative

A8-0036/2018

TRANIstván Ujhelyi

Termen

Serviciile de livrare transfrontalieră de colete

A8-0315/2017

 ***I

TRANLucy Anderson

Termen

Calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere și permisele de conducere

A8-0321/2017

 ***I

TRANPeter Lundgren

Instituirea Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Termen

Egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE

A8-0023/2018

INTA, FEMMEleonora Forenza, Malin Björk

Termen

Regiuni cu întârzieri în dezvoltare din UE

A8-0046/2018

REGIMichela Giuffrida

Termen

Rolul regiunilor și al orașelor din UE în punerea în aplicare a Acordului de la Paris COP 21 privind schimbările climatice

A8-0045/2018

REGIÁngela Vallina

Dezbateri15:00 - 23:00

Dezbatere comună - CFM și resursele proprii post-2020

Termen

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020

A8-0048/2018

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Termen

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene

A8-0041/2018

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Termen

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III

A8-0062/2018

BUDGDaniele Viotti

Termen

Situația din Siria

Perspectivele UE privind prima reuniune a Consiliului mixt UE-Cuba

O nouă agendă pentru relațiile UE-Asia Centrală în cadrul celei de-a 13-a reuniuni ministeriale anuale

  Miercuri, 14 martie 2018

Dezbateri08:30 - 10:00

Decizia SUA de a impune taxe la importul oțelului și aluminiului

Dezbateri10:00 - 11:50

Dezbatere cu prim-ministrul Portugaliei, António Costa, privind viitorul Europei

VOT urmat de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Termen

Orientări privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit

Statisticile din transportul feroviar

A8-0038/2018

 ***I

TRANKarima Delli

Numirea vicepreședintelui Băncii Centrale Europene

A8-0056/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termen

Măsuri de combatere a maladiei de Newcastle

A8-0026/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Termen

Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei

A8-0028/2018

 ***I

INTAHannu Takkula

Termen

Obiecție la regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/008 DE/Goodyear

A8-0061/2018

BUDGIngeborg Gräßle

Termen

Componența nominală a Comisiei speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea sarcinilor fiscale

Termen

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020

A8-0048/2018

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Termen

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene

A8-0041/2018

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Termen

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiză anuală a creșterii pentru 2018

A8-0047/2018

ECONHugues Bayet

Termen

Semestrul european pentru coordonarea politicii economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2018

A8-0052/2018

EMPLKrzysztof Hetman

Dezbateri15:00 - 23:00

Cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității cibernetice - amenințarea la adresa serviciilor publice

Termen

Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová

Termen

Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole)

O-000006/2018

ComisiaAGRI, INTA

Termen

Responsabilitatea socială a întreprinderilor

Termen

Europass: un cadru pentru abilități și calificări

A8-0244/2017

 ***I

EMPL, CULTThomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

Termen

Programul „Europa creativă” (2014-2020)

A8-0369/2017

 ***I

CULTSilvia Costa

  Joi, 15 martie 2018

Dezbateri09:00 - 11:50

Dezbatere comună - Minereurile din zone de conflict

Punerea în aplicare a Regulamentului privind minereurile din zone de conflict

O-000017/2018

ComisiaINTA

Măsuri de sprijin privind minereurile din zone de conflict

O-000016/2018

ComisiaDEVE

Planul de acțiune privind infrastructura de combustibili alternativi

VOT urmat de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare

A8-0058/2018

 ***

PECHJoão Ferreira

Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare (rezoluție)

A8-0055/2018

PECHJoão Ferreira

Termen

Europass: un cadru pentru abilități și calificări

A8-0244/2017

 ***I

EMPL, CULTThomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

Termen

Programul „Europa creativă” (2014-2020)

A8-0369/2017

 ***I

CULTSilvia Costa

Termen

Stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente

A8-0063/2018

 ***I

ENVIGiovanni La Via

Termen

O bază fiscală consolidată comună a societăților

A8-0051/2018

 *

ECONAlain Lamassoure

Termen

O bază fiscală comună a societăților

A8-0050/2018

 *

ECONPaul Tang

Termen

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III

A8-0062/2018

BUDGDaniele Viotti

Termen

Situația din Siria

Termen

Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole)

Termen

Responsabilitatea socială a întreprinderilor

Dezbateri15:00 - 16:00

Rezerva de performanță pentru fondurile ESI

O-000005/2018

ComisiaREGI

Ultima actualizare: 26 martie 2018Notă juridică