Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 16. dubna 2018 - Čtvrtek, 19. dubna 2018289k

  Pondělí, 16. dubna 2018

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Lhůta

Provádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského rozvojového fondu

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

  Úterý, 17. dubna 2018

Rozpravy09:00 - 10:00

Lhůta

Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii

Rozpravy10:00 - 12:30

Rozprava s prezidentem Francouzské republiky Emmanuelem Macronem o budoucnosti Evropy

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování13:00 - 14:30

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Libanonem: účast Libanonu na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

A8-0352/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Mauriciem: rybolovná práva a finanční příspěvek

A8-0053/2018

 ***

PECHNorica Nicolai

Dohoda mezi EU a Norskem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty

A8-0126/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Evropská strategie na podporu bílkovinných plodin

A8-0121/2018

AGRIJean-Paul Denanot

Lhůta

Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Lhůta

Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody

A8-0208/2017

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Lhůta

Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

A8-0373/2017

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Lhůta

Energetická náročnost budov

A8-0314/2017

 ***I

ITREBendt Bendtsen

Lhůta

Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Lhůta

Rovnost žen a mužů v odvětví médií v EU

A8-0031/2018

FEMMMichaela Šojdrová

Lhůta

Emancipace žen a dívek prostřednictvím digitálního sektoru

Lhůta

Provádění nástroje pro rozvojovou spolupráci, nástroje humanitární pomoci a Evropského rozvojového fondu

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Lhůta

Zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí

A8-0129/2018

DEVECharles Goerens

Lhůta

Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii

A8-0138/2018

REGIMarc Joulaud

Rozpravy15:00 - 23:00

Lhůta

Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících

Situace v Sýrii

Lhůta

Situace v Rusku

Mírové vyhlídky pro Korejský poloostrov s ohledem na nedávný vývoj

Lhůta

Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku

Lhůta

Provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Lhůta

Výroční zprávy za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

  Středa, 18. dubna 2018

PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVY08:30 - 11:50

Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. března 2018

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:30

Doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách

A8-0145/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Lhůta

Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2019

Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií

A8-0110/2018

 ***

AFETFrancisco José Millán Mon

Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií (usnesení)

A8-0119/2018

AFETFrancisco José Millán Mon

Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu

A8-0131/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (dodatkový protokol)

A8-0132/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Lhůta

Obaly a obalové odpady

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Lhůta

Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Lhůta

Odpady

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Lhůta

Skládky odpadů

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Lhůta

Procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv

A8-0253/2017

 ***I

ENVIFrancesc Gambús

Lhůta

Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise

Lhůta

Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících

Lhůta

Provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Lhůta

Výroční zprávy za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury

A8-0137/2018

CONTJoachim Zeller

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016

A8-0130/2018

CONTJoachim Zeller

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF

A8-0123/2018

CONTBarbara Kappel

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament

A8-0105/2018

CONTDerek Vaughan

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada

A8-0116/2018

CONTIngeborg Gräßle

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr

A8-0122/2018

CONTIngeborg Gräßle

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr

A8-0089/2018

CONTIngeborg Gräßle

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor

A8-0097/2018

CONTIngeborg Gräßle

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů

A8-0117/2018

CONTIngeborg Gräßle

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost

A8-0128/2018

CONTMarco Valli

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv

A8-0100/2018

CONTIngeborg Gräßle

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů

A8-0099/2018

CONTIngeborg Gräßle

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola evropských agentur

A8-0115/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

A8-0074/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

A8-0069/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

A8-0106/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

A8-0068/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)

A8-0098/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

A8-0066/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

A8-0083/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

A8-0067/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

A8-0085/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

A8-0086/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

A8-0090/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

A8-0107/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

A8-0091/2018

CONTIndrek Tarand

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

A8-0087/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

A8-0088/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský inovační a technologický institut (EIT)

A8-0096/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

A8-0103/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

A8-0081/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

A8-0078/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

A8-0114/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)

A8-0079/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

A8-0101/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

A8-0080/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

A8-0111/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

A8-0084/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)

A8-0102/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

A8-0092/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)

A8-0113/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský policejní úřad (Europol)

A8-0109/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

A8-0093/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)

A8-0108/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro evropský GNSS (GSA)

A8-0082/2018

CONTBart Staes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI)

A8-0071/2018

CONTBrian Hayes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Clean Sky 2

A8-0070/2018

CONTBrian Hayes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik ECSEL

A8-0072/2018

CONTBrian Hayes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)

A8-0073/2018

CONTBrian Hayes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI)

A8-0075/2018

CONTBrian Hayes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy

A8-0095/2018

CONTBrian Hayes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik SESAR

A8-0077/2018

CONTBrian Hayes

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Shift2Rail

A8-0076/2018

CONTBrian Hayes

Rozpravy15:00 - 23:00

Případ Cambridge Analytica a Facebook: ochrana údajů a soukromí občanů jako linie obrany proti manipulaci voleb

Lhůta

Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Lhůta

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Lhůta

Ekologická produkce a označování ekologických produktů

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Lhůta

Provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Lhůta

Výroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Zveřejňování informací o dani z příjmu některými podniky a pobočkami

Lhůta

Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě

O-000009/2018

KomiseENVI

  Čtvrtek, 19. dubna 2018

Rozpravy09:00 - 11:50

Lhůta

Uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Lhůta

Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření

O-000020/2018

KomiseCULT

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu

A8-0124/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Lhůta

Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Lhůta

Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Lhůta

Ekologická produkce a označování ekologických produktů

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Lhůta

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

A8-0140/2018

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Lhůta

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019 – oddíl I – Evropský parlament

A8-0146/2018

BUDGPaul Rübig

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Lhůta

Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové

Lhůta

Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii

Lhůta

Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku

Lhůta

Provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Lhůta

Výroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Lhůta

Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě

Lhůta

Uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Lhůta

Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření

Závažné interpelace15:00 - 16:00

Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)

Poslední aktualizace: 19. dubna 2018Právní upozornění