Esityslista
StrasbourgMaanantai 16. huhtikuuta 2018 - Torstai 19. huhtikuuta 2018278k

  Maanantai 16. huhtikuuta 2018

Keskustelut17:00 - 23:00

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Määräaika

Seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Määräaika

Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpano

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)

  Tiistai 17. huhtikuuta 2018

Keskustelut09:00 - 10:00

Määräaika

Eurooppalaisten arvojen väline demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusarvoja Euroopan unionissa edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi

Keskustelut10:00 - 12:30

Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Ranskan tasavallan presidentin Emmanuel Macronin kanssa

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset13:00 - 14:30

EU:n ja Libanonin sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä: Libanonin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA)

A8-0352/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

EU:n ja Mauritiuksen välinen kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

A8-0053/2018

 ***

PECHNorica Nicolai

EU:n ja Norjan välinen sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa

A8-0126/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Unionin strategia valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi

A8-0121/2018

AGRIJean-Paul Denanot

Määräaika

Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Määräaika

Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi

A8-0208/2017

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Määräaika

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus

A8-0373/2017

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Määräaika

Rakennusten energiatehokkuus

A8-0314/2017

 ***I

ITREBendt Bendtsen

Määräaika

Seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Määräaika

Sukupuolten tasa-arvo EU:n media-alalla

A8-0031/2018

FEMMMichaela Šojdrová

Määräaika

Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta

Määräaika

Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpano

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Määräaika

Kehitysmaiden velan kestävyyden parantaminen

A8-0129/2018

DEVECharles Goerens

Määräaika

Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen EU:ssa

A8-0138/2018

REGIMarc Joulaud

Keskustelut15:00 - 23:00

Määräaika

YK:n turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevissa Global Compact -aloitteissa aikaansaatu edistys

Syyrian tilanne

Määräaika

Venäjän tilanne

Korean niemimaan rauhannäkymät viimeaikaisen kehityksen valossa

Määräaika

Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen loukkaaminen kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa

Määräaika

EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Määräaika

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevat vuosikertomukset 2015 ja 2016

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

  Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018

ERITYISEN TÄRKEÄT KESKUSTELUT08:30 - 11:50

Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. maaliskuuta 2018 pidetyn kokouksen päätelmät

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:30

Ajankohdan vahvistaminen edustajien valitsemiseksi Euroopan parlamenttiin yhdeksännen kerran yleisillä välittömillä vaaleilla

A8-0145/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Määräaika

Parlamentin istuntokalenteri 2019

EU:n ja Australian välinen puitesopimus

A8-0110/2018

 ***

AFETFrancisco José Millán Mon

EU:n ja Australian välinen puitesopimus (päätöslauselma)

A8-0119/2018

AFETFrancisco José Millán Mon

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus

A8-0131/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus (lisäpöytäkirja)

A8-0132/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Määräaika

Pakkaukset ja pakkausjätteet

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Määräaika

Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Määräaika

Jätteet

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Määräaika

Kaatopaikat

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Määräaika

Ympäristöalan seurantaa koskevat menettelysäännöt

A8-0253/2017

 ***I

ENVIFrancesc Gambús

Määräaika

Komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen

Määräaika

YK:n turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevissa Global Compact -aloitteissa aikaansaatu edistys

Määräaika

EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Määräaika

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevat vuosikertomukset 2015 ja 2016

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot

A8-0137/2018

CONTJoachim Zeller

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä

A8-0130/2018

CONTJoachim Zeller

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR

A8-0123/2018

CONTBarbara Kappel

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti

A8-0105/2018

CONTDerek Vaughan

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

A8-0116/2018

CONTIngeborg Gräßle

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin

A8-0122/2018

CONTIngeborg Gräßle

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin

A8-0089/2018

CONTIngeborg Gräßle

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

A8-0097/2018

CONTIngeborg Gräßle

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea

A8-0117/2018

CONTIngeborg Gräßle

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto

A8-0128/2018

CONTMarco Valli

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies

A8-0100/2018

CONTIngeborg Gräßle

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu

A8-0099/2018

CONTIngeborg Gräßle

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta

A8-0115/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto

A8-0074/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto

A8-0069/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin elinten käännöskeskus

A8-0106/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

A8-0068/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto

A8-0098/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan lentoturvallisuusvirasto

A8-0066/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto

A8-0083/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan pankkiviranomainen

A8-0067/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus

A8-0085/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan kemikaalivirasto

A8-0086/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan ympäristökeskus

A8-0090/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto

A8-0107/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

A8-0091/2018

CONTIndrek Tarand

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan tasa-arvoinstituutti

A8-0087/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen

A8-0088/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

A8-0096/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan lääkevirasto

A8-0103/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

A8-0081/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan meriturvallisuusvirasto

A8-0078/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto

A8-0114/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin rautatievirasto

A8-0079/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

A8-0101/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan koulutussäätiö

A8-0080/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

A8-0111/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

A8-0084/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euratomin hankintakeskus

A8-0102/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

A8-0092/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)

A8-0113/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan poliisivirasto (Europol)

A8-0109/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin perusoikeusvirasto

A8-0093/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)

A8-0108/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Euroopan GNSS-virasto

A8-0082/2018

CONTBart Staes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys

A8-0071/2018

CONTBrian Hayes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Clean Sky 2 -yhteisyritys

A8-0070/2018

CONTBrian Hayes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: ECSEL-yhteisyritys

A8-0072/2018

CONTBrian Hayes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys

A8-0073/2018

CONTBrian Hayes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys

A8-0075/2018

CONTBrian Hayes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys

A8-0095/2018

CONTBrian Hayes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: SESAR-yhteisyritys

A8-0077/2018

CONTBrian Hayes

Määräaika

Vastuuvapaus 2016: Shift2Rail-yhteisyritys

A8-0076/2018

CONTBrian Hayes

Keskustelut15:00 - 23:00

Cambridge Analytica ja Facebook: Tietosuoja ja kansalaisten yksityisyys vaalimanipuloinnin vastaisena puolustautumiskeinona

Määräaika

Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Määräaika

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Määräaika

Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Määräaika

Perussopimusten määräysten täytäntöönpano kansallisten parlamenttien osalta

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Määräaika

Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen (2016/0107(COD))

O-000015/2018

NeuvostoJURI

Määräaika

Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa

O-000008/2018

NeuvostoENVI

O-000009/2018

KomissioENVI

  Torstai 19. huhtikuuta 2018

Keskustelut09:00 - 11:50

Määräaika

Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin täytäntöönpano

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Määräaika

Bolognan prosessin tilanne ja seuranta

O-000020/2018

KomissioCULT

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen osalta

A8-0124/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Määräaika

Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Määräaika

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Määräaika

Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Määräaika

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat

A8-0140/2018

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Määräaika

Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2019 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti

A8-0146/2018

BUDGPaul Rübig

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Määräaika

Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen journalistin Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus

Määräaika

Eurooppalaisten arvojen väline demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusarvoja Euroopan unionissa edistävien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi

Määräaika

Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen loukkaaminen kahden Turkissa pidätetyn ja vangitun kreikkalaisen sotilaan tapauksessa

Määräaika

Perussopimusten määräysten täytäntöönpano kansallisten parlamenttien osalta

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Määräaika

Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Määräaika

Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa

Määräaika

Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin täytäntöönpano

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Määräaika

Bolognan prosessin tilanne ja seuranta

Ensisijaiset tiedustelut15:00 - 16:00

Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla)

Päivitetty viimeksi: 19. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus