Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. balandžio 19 d.287k

  Pirmadienis, 2018 m. balandžio 16 d.

Diskusijos17:00 - 23:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Galutinis terminas

Vystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros fondo įgyvendinimas

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

  Antradienis, 2018 m. balandžio 17 d.

Diskusijos09:00 - 10:00

Galutinis terminas

Europos vertybių gynimo priemonė, skirta pilietinės visuomenės organizacijoms, puoselėjančioms demokratiją, teisės viršenybę ir pagrindines vertybes Europos Sąjungoje, remti

Diskusijos10:00 - 12:30

Diskusijos su Prancūzijos Prezidentu Emmanueliu Macronu Europos ateities tema

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo13:00 - 14:30

ES ir Libano susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje: Libano dalyvavimas Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA)

A8-0352/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

ES ir Mauricijaus žuvininkystės partnerystės susitarimas: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas

A8-0053/2018

 ***

PECHNorica Nicolai

ES ir Norvegijos susitarimas dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų

A8-0126/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Europos baltyminių augalų propagavimo strategija

A8-0121/2018

AGRIJean-Paul Denanot

Galutinis terminas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Galutinis terminas

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą

A8-0208/2017

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Galutinis terminas

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas

A8-0373/2017

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Galutinis terminas

Pastatų energinis naudingumas

A8-0314/2017

 ***I

ITREBendt Bendtsen

Galutinis terminas

Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Galutinis terminas

Lyčių lygybė ES žiniasklaidos sektoriuje

A8-0031/2018

FEMMMichaela Šojdrová

Galutinis terminas

Moterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmeninį sektorių

Galutinis terminas

Vystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros fondo įgyvendinimas

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Galutinis terminas

Besivystančių šalių skolos tvarumo gerinimas

A8-0129/2018

DEVECharles Goerens

Galutinis terminas

Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas ES

A8-0138/2018

REGIMarc Joulaud

Diskusijos15:00 - 23:00

Galutinis terminas

Pažanga dėl JT pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių

Padėtis Sirijoje

Galutinis terminas

Padėtis Rusijoje

Taikos perspektyvos Korėjos pusiasalyje atsižvelgiant į naujausius pokyčius

Galutinis terminas

Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje atvejis

Galutinis terminas

ES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m.

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Galutinis terminas

Metinės 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

  Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d.

ESMINĖS DISKUSIJOS08:30 - 11:50

Kovo 22–23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:30

Atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis

A8-0145/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Galutinis terminas

Parlamento 2019 m. mėnesinių sesijų tvarkaraštis

ES ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymas

A8-0110/2018

 ***

AFETFrancisco José Millán Mon

ES ir Australijos bendrasis susitarimas (rezoliucija)

A8-0119/2018

AFETFrancisco José Millán Mon

Europos Tarybos Konvencija dėl terorizmo prevencijos

A8-0131/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Europos Tarybos konvencija dėl terorizmo prevencijos (papildomas protokolas)

A8-0132/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Galutinis terminas

Pakuotės ir pakuočių atliekos

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Galutinis terminas

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Galutinis terminas

Atliekos

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Galutinis terminas

Atliekų sąvartynai

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Galutinis terminas

Procedūrinės taisyklės aplinkosaugos ataskaitų srityje

A8-0253/2017

 ***I

ENVIFrancesc Gambús

Galutinis terminas

Komisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas

Galutinis terminas

Pažanga dėl JT pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių

Galutinis terminas

ES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m.

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Galutinis terminas

Metinės 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos

A8-0137/2018

CONTJoachim Zeller

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą

A8-0130/2018

CONTJoachim Zeller

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai

A8-0123/2018

CONTBarbara Kappel

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas

A8-0105/2018

CONTDerek Vaughan

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba

A8-0116/2018

CONTIngeborg Gräßle

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas

A8-0122/2018

CONTIngeborg Gräßle

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai

A8-0089/2018

CONTIngeborg Gräßle

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

A8-0097/2018

CONTIngeborg Gräßle

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas

A8-0117/2018

CONTIngeborg Gräßle

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba

A8-0128/2018

CONTMarco Valli

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas

A8-0100/2018

CONTIngeborg Gräßle

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

A8-0099/2018

CONTIngeborg Gräßle

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė

A8-0115/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)

A8-0074/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras

A8-0069/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

A8-0106/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

A8-0068/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

A8-0098/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

A8-0066/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

A8-0083/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI)

A8-0067/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

A8-0085/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

A8-0086/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EEA)

A8-0090/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)

A8-0107/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

A8-0091/2018

CONTIndrek Tarand

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

A8-0087/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

A8-0088/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)

A8-0096/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)

A8-0103/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)

A8-0081/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

A8-0078/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

A8-0114/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA)

A8-0079/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

A8-0101/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)

A8-0080/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“)

A8-0111/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

A8-0084/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra

A8-0102/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)

A8-0092/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

A8-0113/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)

A8-0109/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

A8-0093/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)

A8-0108/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA)

A8-0082/2018

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė

A8-0071/2018

CONTBrian Hayes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“

A8-0070/2018

CONTBrian Hayes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL

A8-0072/2018

CONTBrian Hayes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV2)

A8-0073/2018

CONTBrian Hayes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė

A8-0075/2018

CONTBrian Hayes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER ir įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

A8-0095/2018

CONTBrian Hayes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR

A8-0077/2018

CONTBrian Hayes

Galutinis terminas

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R)

A8-0076/2018

CONTBrian Hayes

Diskusijos15:00 - 23:00

„Cambridge Analytica“ ir „Facebook“: duomenų apsauga ir piliečių privatumas kaip gynybos linija prieš manipuliavimą rinkimais

Galutinis terminas

Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Galutinis terminas

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Galutinis terminas

Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Galutinis terminas

Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Galutinis terminas

Metinė konkurencijos politikos ataskaita

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas (2016/0107(COD))

O-000015/2018

TarybaiJURI

Galutinis terminas

Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje

O-000008/2018

TarybaiENVI

O-000009/2018

KomisijaiENVI

  Ketvirtadienis, 2018 m. balandžio 19 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Galutinis terminas

Europos apsaugos orderio direktyvos įgyvendinimas

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Galutinis terminas

Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai

O-000020/2018

KomisijaiCULT

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl prievolės taikyti minimalų standartinį tarifą

A8-0124/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Galutinis terminas

Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Galutinis terminas

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Galutinis terminas

Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Galutinis terminas

Valstybių narių užimtumo politikos gairės

A8-0140/2018

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Galutinis terminas

2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis – Europos Parlamentas

A8-0146/2018

BUDGPaul Rübig

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Galutinis terminas

Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalisto Jáno Kuciako ir Martinos Kušnírovos atvejis

Galutinis terminas

Europos vertybių gynimo priemonė, skirta pilietinės visuomenės organizacijoms, puoselėjančioms demokratiją, teisės viršenybę ir pagrindines vertybes Europos Sąjungoje, remti

Galutinis terminas

Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimas. Dviejų Graikijos karių, areštuotų ir sulaikytų Turkijoje atvejis

Galutinis terminas

Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Galutinis terminas

Metinė konkurencijos politikos ataskaita

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Galutinis terminas

Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje

Galutinis terminas

Europos apsaugos orderio direktyvos įgyvendinimas

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Galutinis terminas

Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai

Platesnės apimties klausimai15:00 - 16:00

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 19 d.Teisinis pranešimas