Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 16 ta' April 2018 - Il-Ħamis, 19 ta' April 2018293k

  It-Tnejn, 16 ta' April 2018

Dibattiti17:00 - 23:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Skadenza

Implimentazzjoni tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Skadenza

Implimentazzjoni tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta, 17 ta' April 2018

Dibattiti09:00 - 10:00

Skadenza

Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea

Dibattiti10:00 - 12:30

Dibattitu mal-President tar-Repubblika Franċiza, Emmanuel Macron, dwar il-Futur tal-Ewropa

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot13:00 - 14:30

Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika UE/Libanu: il-parteċipazzjoni tal-Libanu fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA)

A8-0352/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mauritius: l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja

A8-0053/2018

 ***

PECHNorica Nicolai

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u n-Norveġja dwar preferenzi kummerċjali addizzjonali rigward prodotti agrikoli

A8-0126/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini

A8-0121/2018

AGRIJean-Paul Denanot

Skadenza

Inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Skadenza

Tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi

A8-0208/2017

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Skadenza

L-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

A8-0373/2017

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Skadenza

Ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija

A8-0314/2017

 ***I

ITREBendt Bendtsen

Skadenza

Implimentazzjoni tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Skadenza

L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fis-Settur tal-Midja fl-UE

A8-0031/2018

FEMMMichaela Šojdrová

Skadenza

L-emanċipazzjoni tan-nisa u tat-tfajliet permezz tas-settur diġitali

Skadenza

Implimentazzjoni tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Skadenza

It-titjib tas-sostenibbiltà tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw

A8-0129/2018

DEVECharles Goerens

Skadenza

It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea: is-seba' rapport tal-Kummissjoni Ewropea

A8-0138/2018

REGIMarc Joulaud

Dibattiti15:00 - 23:00

Skadenza

Progress rigward il-Patti Globali tan-NU għal migrazzjoni sikura, ordnata u regolari u dwar ir-rifuġjati

Is-sitwazzjoni fis-Sirja

Skadenza

Is-sitwazzjoni fir-Russja

Prospettivi ta' paċi għall-peniżola Koreana fid-dawl tal-iżviluppi riċenti

Skadenza

Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija

Skadenza

Implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Skadenza

Rapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

  L-Erbgħa, 18 ta' April 2018

DIBATTITI TA' PRIJORITÀ08:30 - 11:50

Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-22 u t-23 ta' Marzu

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:30

Perijodu għad-disa' elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali

A8-0145/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Skadenza

Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2019

Konklużjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja

A8-0110/2018

 ***

AFETFrancisco José Millán Mon

Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja (Riżoluzzjoni)

A8-0119/2018

AFETFrancisco José Millán Mon

Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu

A8-0131/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu (Protokoll Addizzjonali)

A8-0132/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Skadenza

L-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Skadenza

Vetturi li m’għadhomx jintużaw, skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Skadenza

L-iskart

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Skadenza

Ir-rimi ta' skart f'terraferma

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Skadenza

Regoli ta' proċedura fil-qasam tar-rappurtar dwar l-ambjent

A8-0253/2017

 ***I

ENVIFrancesc Gambús

Skadenza

Il-politika tal-Kummissjoni dwar l-integrità, b'mod partikolari l-ħatra tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea

Skadenza

Progress rigward il-Patti Globali tan-NU għal migrazzjoni sikura, ordnata u regolari u dwar ir-rifuġjati

Skadenza

Implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Skadenza

Rapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

Skadenza

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi

A8-0137/2018

CONTJoachim Zeller

Skadenza

Kwittanza 2016: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza 2016 lill-Kummissjoni

A8-0130/2018

CONTJoachim Zeller

Skadenza

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ

A8-0123/2018

CONTBarbara Kappel

Skadenza

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew

A8-0105/2018

CONTDerek Vaughan

Skadenza

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew

A8-0116/2018

CONTIngeborg Gräßle

Skadenza

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja

A8-0122/2018

CONTIngeborg Gräßle

Skadenza

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri

A8-0089/2018

CONTIngeborg Gräßle

Skadenza

Kwittanza 2016: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

A8-0097/2018

CONTIngeborg Gräßle

Skadenza

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni

A8-0117/2018

CONTIngeborg Gräßle

Skadenza

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

A8-0128/2018

CONTMarco Valli

Skadenza

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew

A8-0100/2018

CONTIngeborg Gräßle

Skadenza

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

A8-0099/2018

CONTIngeborg Gräßle

Skadenza

Kwittanza 2016: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE

A8-0115/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)

A8-0074/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)

A8-0069/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)

A8-0106/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (Cedefop)

A8-0068/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)

A8-0098/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)

A8-0066/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)

A8-0083/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)

A8-0067/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)

A8-0085/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)

A8-0086/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)

A8-0090/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)

A8-0107/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)

A8-0091/2018

CONTIndrek Tarand

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)

A8-0087/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)

A8-0088/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)

A8-0096/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)

A8-0103/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)

A8-0081/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)

A8-0078/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)

A8-0114/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)

A8-0079/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)

A8-0101/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)

A8-0080/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)

A8-0111/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)

A8-0084/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)

A8-0102/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)

A8-0092/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)

A8-0113/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)

A8-0109/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)

A8-0093/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)

A8-0108/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)

A8-0082/2018

CONTBart Staes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI)

A8-0071/2018

CONTBrian Hayes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2

A8-0070/2018

CONTBrian Hayes

Skadenza

Kwittanza 2016: Komponenti u Sistemi Elettriċi għal Leadership Ewropea (Impriża Konġunta ECSEL)

A8-0072/2018

CONTBrian Hayes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH JU)

A8-0073/2018

CONTBrian Hayes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI 2)

A8-0075/2018

CONTBrian Hayes

Skadenza

Kwittanza 2016: l-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni

A8-0095/2018

CONTBrian Hayes

Skadenza

Kwittanza 2016: Impriża Konġunta SESAR

A8-0077/2018

CONTBrian Hayes

Skadenza

Kwittanza 2016: L-impriża Konġunta Shift2Rail (S2R JU)

A8-0076/2018

CONTBrian Hayes

Dibattiti15:00 - 23:00

Cambridge Analytica u Facebook: Il-protezzjoni tad-data u l-privatezza taċ-ċittadini bħala strateġija ta' difiża kontra l-manipulazzjoni tal-elezzjonijiet

Skadenza

Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Skadenza

L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Skadenza

Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Skadenza

L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Skadenza

Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat

O-000015/2018

KunsillJURI

Skadenza

Retiċenza dwar it-tilqim u tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa

O-000008/2018

KunsillENVI

O-000009/2018

KummissjoniENVI

  Il-Ħamis, 19 ta' April 2018

Dibattiti09:00 - 11:50

Skadenza

implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Skadenza

L-Implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja - Sitwazzjoni Attwali u Segwitu

O-000020/2018

KummissjoniCULT

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)

Is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, fir-rigward tal-obbligu li tiġi rispettata rata standard minima

A8-0124/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Skadenza

Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Skadenza

L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Skadenza

Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Skadenza

Linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri

A8-0140/2018

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Skadenza

Stimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2019 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew

A8-0146/2018

BUDGPaul Rübig

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 u li jħassar l-10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Skadenza

Il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u ta' Martina Kušnírová

Skadenza

Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea

Skadenza

Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija

Skadenza

L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Skadenza

Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Skadenza

Retiċenza dwar it-tilqim u tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa

Skadenza

implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Skadenza

L-Implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja - Sitwazzjoni Attwali u Segwitu

Interpellanzi maġġuri15:00 - 16:00

Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura)

Aġġornata l-aħħar: 19 ta' April 2018Avviż legali