Agenda
StraatsburgMaandag 16 april 2018 - Donderdag 19 april 2018284k

  Maandag 16 april 2018

Debatten17:00 - 23:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Uitvoering van het zevende milieuactieprogramma

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Deadline

Tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

  Dinsdag 17 april 2018

Debatten09:00 - 10:00

Deadline

Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen

Debatten10:00 - 12:30

Debat met de president van de Franse Republiek, Emmanuel Macron, over de toekomst van Europa

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen13:00 - 14:30

Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Libanon: deelname van Libanon aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief)

A8-0352/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritius: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie

A8-0053/2018

 ***

PECHNorica Nicolai

Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten

A8-0126/2018

 ***

INTATiziana Beghin

Een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen

A8-0121/2018

AGRIJean-Paul Denanot

Deadline

Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Deadline

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen

A8-0208/2017

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Deadline

Statuut en financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

A8-0373/2017

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Deadline

Energieprestatie van gebouwen

A8-0314/2017

 ***I

ITREBendt Bendtsen

Deadline

Uitvoering van het zevende milieuactieprogramma

A8-0059/2018

ENVIDaciana Octavia Sârbu

Deadline

Gendergelijkheid in de mediasector in de EU

A8-0031/2018

FEMMMichaela Šojdrová

Deadline

Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector

Deadline

Tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds

A8-0118/2018

DEVEEnrique Guerrero Salom

Deadline

Het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden

A8-0129/2018

DEVECharles Goerens

Deadline

Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU

A8-0138/2018

REGIMarc Joulaud

Debatten15:00 - 23:00

Deadline

Voortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen

Situatie in Syrië

Deadline

Situatie in Rusland

Vooruitzichten op vrede op het Koreaanse schiereiland tegen de achtergrond van recente ontwikkelingen

Deadline

Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije

Deadline

Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Deadline

Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

  Woensdag 18 april 2018

DEBATTEN VAN PRIORITAIR BELANG08:30 - 11:50

Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 22 en 23 maart 2018

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:30

Het vaststellen van de termijn voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

A8-0145/2018

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Deadline

Vergaderrooster van het Parlement voor 2019

Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië

A8-0110/2018

 ***

AFETFrancisco José Millán Mon

Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië (resolutie)

A8-0119/2018

AFETFrancisco José Millán Mon

Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

A8-0131/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (aanvullend protocol)

A8-0132/2018

 ***

LIBEHelga Stevens

Deadline

Verpakking en verpakkingsafval

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Deadline

Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Deadline

Afvalstoffen

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Deadline

Het storten van afvalstoffen

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Deadline

Procedureregels inzake rapportage op milieugebied

A8-0253/2017

 ***I

ENVIFrancesc Gambús

Deadline

Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Deadline

Voortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen

Deadline

Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020

A8-0112/2018

AFETMarietje Schaake

Deadline

Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid

A8-0141/2018

JURIMady Delvaux

Deadline

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen

A8-0137/2018

CONTJoachim Zeller

Deadline

Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016

A8-0130/2018

CONTJoachim Zeller

Deadline

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - het achtste, negende, tiende en elfde EOF

A8-0123/2018

CONTBarbara Kappel

Deadline

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement

A8-0105/2018

CONTDerek Vaughan

Deadline

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad

A8-0116/2018

CONTIngeborg Gräßle

Deadline

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Hof van Justitie

A8-0122/2018

CONTIngeborg Gräßle

Deadline

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Rekenkamer

A8-0089/2018

CONTIngeborg Gräßle

Deadline

Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité

A8-0097/2018

CONTIngeborg Gräßle

Deadline

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's

A8-0117/2018

CONTIngeborg Gräßle

Deadline

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden

A8-0128/2018

CONTMarco Valli

Deadline

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman

A8-0100/2018

CONTIngeborg Gräßle

Deadline

Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

A8-0099/2018

CONTIngeborg Gräßle

Deadline

Kwijting 2016: Prestaties, financieel beheer en controle van van de EU-agentschappen

A8-0115/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

A8-0074/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)

A8-0069/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)

A8-0106/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

A8-0068/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

A8-0098/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

A8-0066/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

A8-0083/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europese Bankautoriteit (EBA)

A8-0067/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

A8-0085/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

A8-0086/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europees Milieuagentschap (EMA)

A8-0090/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

A8-0107/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

A8-0091/2018

CONTIndrek Tarand

Deadline

Kwijting 2016: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

A8-0087/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

A8-0088/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

A8-0096/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

A8-0103/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

A8-0081/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

A8-0078/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)

A8-0114/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)

A8-0079/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

A8-0101/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europese Stichting voor opleiding (ETF)

A8-0080/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

A8-0111/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

A8-0084/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)

A8-0102/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

A8-0092/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)

A8-0113/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)

A8-0109/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

A8-0093/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

A8-0108/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Europees GNSS-Agentschap (GSA)

A8-0082/2018

CONTBart Staes

Deadline

Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI)

A8-0071/2018

CONTBrian Hayes

Deadline

Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2

A8-0070/2018

CONTBrian Hayes

Deadline

Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel

A8-0072/2018

CONTBrian Hayes

Deadline

Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH2)

A8-0073/2018

CONTBrian Hayes

Deadline

Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI)

A8-0075/2018

CONTBrian Hayes

Deadline

Kwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie

A8-0095/2018

CONTBrian Hayes

Deadline

Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar

A8-0077/2018

CONTBrian Hayes

Deadline

Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R)

A8-0076/2018

CONTBrian Hayes

Debatten15:00 - 23:00

Cambridge Analytica en Facebook: Bescherming van persoonsgegevens en de privacy van burgers als verdedigingslinie tegen verkiezingsmanipulatie

Deadline

Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Deadline

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Deadline

Biologische productie en etikettering van biologische producten

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Deadline

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Deadline

Jaarverslag over het mededingingsbeleid

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (2016/0107(COD))

Deadline

Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa

O-000009/2018

CommissieENVI

  Donderdag 19 april 2018

Debatten09:00 - 11:50

Deadline

Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het Europees beschermingsbevel

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Deadline

De tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up

O-000020/2018

CommissieCULT

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief

A8-0124/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Deadline

Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering

A8-0056/2017

 ***I

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Deadline

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd

A8-0048/2017

 ***I

IMCODaniel Dalton

Deadline

Biologische productie en etikettering van biologische producten

A8-0311/2015

 ***I

AGRIMartin Häusling

Deadline

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

A8-0140/2018

 *

EMPLMiroslavs Mitrofanovs

Deadline

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 - Afdeling I - Europees Parlement

A8-0146/2018

BUDGPaul Rübig

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Deadline

Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová

Deadline

Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen

Deadline

Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije

Deadline

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen

A8-0127/2018

AFCOPaulo Rangel

Deadline

Jaarverslag over het mededingingsbeleid

A8-0049/2018

ECONRamon Tremosa i Balcells

Deadline

Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa

Deadline

Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het Europees beschermingsbevel

A8-0065/2018

LIBE, FEMMSoraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Deadline

De tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up

Uitgebreide interpellaties15:00 - 16:00

Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)

Laatst bijgewerkt op: 19 april 2018Juridische mededeling